Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA106/07/0762
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt si klade tři základní cíle: (i) vyhodnotit a na mikrostrukturním základě vysvětlit (pozitivní) vliv obsahu Nb na pevnost, tažnost, lomovou houževnatost, pevnost při creepu a nízko-cyklové únavě téměř stechiometrických slitin TiAl, (ii)vysvětlit závislost mechanických vlastností slitin TiAl s vyšším obsahem Nb (nad 2 at%) na způsobu jejich přípravy metodou ISM (induction skull melting) nebo kombinací ISM a následného přetavení ingotu ve vakuové indukční peci vybavené keramickým kelímkem (VIM proces) a (iii) prokázat aplikační potenciál nové generace TiAl intermetalik přípravou demonstračních odlitků turbínových kol turbodmychadel ze slitiny Ti-46Al-7Nb-x-x. Navrhovaný projekt vychází z výsledků dosažených v uplynulých jedenáctiletech na pracovišti uchazeče a spoluuchazeče při systematickém výzkumu vysokoteplotní pevnosti, mikrostruktury a metalurgie intermetalických slitin na bázi TiAl.


Nic nebylo nalezeno / nothing found