Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Statistické aspekty účinků "contraint" při iniciaci křehkého lomu

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuIAC2041011
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení1999-12-31 - 2000-12-30

Anotace
Na základě experimentálních výsledků doktorandského studia (věnovaných účinkům constraint na čele trhliny na tranzitní chování a iniciaci křehkého lomu) budou za použití statistických metod analyzovány příčiny inherentního rozptylu lomové houževnatosti oceli. Budou kvantifikovány lokální lomové projevy a parametry charakterizující odolnost oceli proti iniciaci křehkého lomu. Za použití těchto parametrů, resp. za použití statistických model, které jsou předmětem řešení projektu, bude kvantifikováno rozložení poškození na čele trhliny a poté konfrontováno s rozptylem lomové houževnatosti naměřené na tělesech s různou délkou trhliny. V projektu jsou předpokládány práce experimentálního charakteru (doměření lomové houževnatosti nezbytné pro získání statisticky významných souborů dat, mikrofraktografické analýzy), výpočtové (hodnocení všech experimentálních dat ze statistických hledisek) a teoretické povahy - analýzy a ověření tzv. "toughness scaling" modelu a publikace výsledků.


Nic nebylo nalezeno / nothing found