Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromu

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektu19-23411S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Feromagnetické alfa-Fe a antiferromagnetický Cr krystalizují v kubické prostorově středěné mřížce (bcc), která vykazuje vnitřní magnetické uspořádání. Tato otevřená krystalová struktura způsobuje komplexní chování 1/2<111> šroubových dislokací, které nelze vysvětlit podle Schmidova zákona. Role magnetismu na plastické chování těchto kovů navíc nebyla nikdy objasněna. Cílem tohoto projektu je vyplnění mezery ve znalostech o souhře magnetismu a plasticity v alfa-Fe a Cr: (i) realizací podrobných nízkoteplotních experimentů na vysoce čistých monokrystalech obou kovů v tahu a tlaku, a (ii) pomocí teoretických a počítačových studií založených na magnetických potenciálech typu BOP a DFT, které odhalí spojitost mezi přetvořeními v okolí dislokací a změnami magnetických vlastností v jejich okolí. Nízkoteplotní magnetická měření a mikroskopie magnetických sil na základních a zmagnetizovaných vzorcích a následné studie pomocí transmisní elektronové mikroskopie umožní kvantifikaci vztahu mezi magnetismem a plasticitou v těchto materiálech.