Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SenDISo)

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektuCZ.02.01.01/00/22_008/0004596
Interní číslo projektu424010
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2024-01-01 - 2028-06-30

Anotace
Cílem projektu je realizace naplánovaných výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence. V rámci rozvoje kapacit výzkumných týmů bude sestaven tým zaměřený na výzkumné aktivity, které budou propojené přes pracoviště konsorcia o devíti partnerech. Bude také navázána nová mezinárodní spolupráce, čímž bude posílena mezinárodní dimenze výzkumu na pracovištích konsorcia. Bude pořízeno přístrojové a infrastrukturní vybavení nezbytné k realizaci výzkumných záměrů.