Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuGA15-09347S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na stanovení vlivu reziduálních napětí na životnost kompozitů na bázi keramik, jež najdou využití ve vícevrstvých elektrických obvodech elektronických zařízení, počítačů, mobilních telefonů, atd. Znalost mechanického chování, která uvažuje také růst subkriticky krátké trhliny, ovlivněného přítomností silných reziduálních napětí a částic v těchto kompozitech, umožňuje navrhnout nové obvody s ohledem na mechanické a tepelné namáhání, s vyšší odolností proti selhání během své životnosti. Druhá část projektu poskytne původní výsledky popisující způsob šíření trhliny ve vrstevnatých keramických materiálech, podmínky pro rozvětvení trhliny a nové znalosti o přítomných mechanismech poškození ve studovaných druzích keramických materiálů. Výsledky projektu poskytnou nástroj pro odhad životnosti keramického částicového kompozitu či pro popis chování trhliny ve vrstevnatých keramikách. Získané výsledky budou využitelné pro zvýšení spolehlivosti součástí vyrobených z keramických kompozitů pracujících pod různou úrovní zatížení nebo v různých prostředích.


2018

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theor. Appl. Fract. Mech. 93 (2018) 247-2622017

Štegnerová K., Majer Z., Hutař P., Náhlík L.: 3D Model of Crack Propagation in Particulate Ceramic Composite Containing Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 103-106

Štegnerová K., Náhlík L., Bermejo R., Hutař P.: Influence of Particle Attributes on Residual Stresses in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 190-193

Náhlík L., Majer Z., Štegnerová K., Hutař P.: Lifetime Assessment of Particulate Ceramic Composite with Residual Stresses. Key Eng. Mater. 754 (2017) 107-110

Majer Z., Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P., Bermejo R.: Study of Influence of Residual Stresses on Crack Propagation in Particulate Ceramic Composites. Solid State Phenom. 258 (2017) 178-1812016

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Description of strengthening mechanism in layered ceramic composites. Key Eng. Mater. 665 (2016) 93-96

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P., Pokorný P., Majer Z.: Influence of Residual Stresses and Particle Properties on Mechanical Response of The Material in Particulate Ceramic Composites. Key Eng. Mater. 713 (2016) 212-215

Náhlík L., Štegnerová K., Máša B., Hutař P.: A failure scenario of ceramic laminates with strong interfaces. Eng. Fract. Mech. 167 (2016) 56-67

Majer Z., Štegnerová K., Hutař P., Pletz M., Bermejo R., Náhlík L.: Residual Lifetime Determination of Low Temperature Co-Fired Ceramics. Key Eng. Mater. 713 (2016) 266-2692015

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale 9 (2015) 138-145

Ševčík M., Hutař P., Vassilopoulos A., Shahverdi M.: Analytical model of asymmetrical Mixed-Mode Bending test of adhesively bonded GFRP joint. Frattura ed Integrita Strutturale 34 (2015) 237-246