Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Původ a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovech

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektu16-13797S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2015-12-31 - 2018-12-30

Anotace
Plastická deformace bcc kovů je řízena procesy, které jsou velmi odlišné od těch v materiálech s těsným
uspořádáním. Největší záhadou zůstává existence anomálního skluzu, kde se šroubové dislokace
přednostně pohybují skluzem po slabě zatížených rovinách, což odporuje Schmidovu zákonu a
znemožňuje použití existujících kritérií plasticity, jako např. Trescova. Zatímco byl anomální skluz
pozorován ve skupině VB kovů v tahu, ve skupině VIB materiálů existuje jen v tlaku. Cílem tohoto
projektu je objasnit původ a mechanismus, který vede k anomálnímu skluzu ve všech materiálech VB (V,
Nb, Ta) a VIB skupiny (Mo, W) nemagnetických bcc kovů pomocí kombinace přímých experimentů na
milimetrových vzorcích monokrystalů a simulací molekulární statiky s využitím velmi přesných popisů
chemických vazeb. Stopy skluzových rovin předpovězené ze získaného kritéria plasticity budou srovnána
s přímými pozorováními na deformovaných vzorcích pomocí optické mikroskopie. TEM měření na
vybraných vzorcích určí charakter dislokačních sítí v rovinách anomálního skluzu.


2019

Gröger R., Chlup Z., Sojková T., Kuběna I.: Interplay of slip and twinning in niobium single crystals compressed at 77 K. J. Mater. Res. 34 (2019) 261-270

Gröger R., Vítek V.: Impact of non-Schmid stress components present in the yield criterion for bcc metals on the activity of {110}<111> slip systems. Comp. Mater. Sci. 159 (2019) 297-3052018

Gröger R., Chlup Z., Kuběna I., Kruml T.: Slip activity in molybdenum single crystals compressed at 77 K. Philos. Mag. 98 (2018) 2749-2768

Gröger R., Chlup Z., Sojková T.: Deformation twinning in vanadium single crystals tested in compression at 77 K. Mater. Sci. Eng. A 737 (2018) 413-4212017

Hernandez-Maldonado D., Gröger R., Ramasse Q., Hirsch P., Nellist P.: Evaluation of aberration-corrected optical sectioning for exploring the core structure of 1/2[111] screw dislocations in BCC metals. Microscopy and Microanalysis 23 (2017) 432-433

Gröger R., Vítek V., Lookman T.: Mesoscale plastic texture in body-centered cubic metals under uniaxial load. Phys. Rev. Mater. 1 (2017) 0636012016

Gröger R., Marchand B., Lookman T.: Dislocations via incompatibilities in phase-field models of microstructure evolution. Phys. Rev. B 94 (2016) 054105

Gröger R., Lookman T.: Mesoscopic description of dislocation patterning using the concept of incompatibility of strains. Solid State Phenom. 258 (2016) 87-92

Hernandez-Maldonado D., Yang H., Jones L., Gröger R., Hirsch P., Ramasse Q., Nellist P.: STEM optical sectioning for imaging screw dislocations core structures in BCC metals. Microscopy and Microanalysis 22 (2016) 1932-1933