Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin

Číslo projektuGA106/02/0274
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Protlačovací zkouška je progresivní metoda zkoušení mechanických vlastností, při které kulička nebo razník s půlkulatou špičkou jsou protlačovány přes vzorek podepřený raznicí. Zkouška umožňuje testovat malá množství materiálu, což je příznivé pro potlačení vlivu nehomogenit. V rámci projektu bude zkouška použita pro studium napěťové a teplotní závislosti creepových vlastností mechanicky legovaných hliníkových kompozitů s cílem přispět k poznání procesů kontrolujících creepovou deformaci (např. odhadnout hodnotu uvolňovacího koeficientu). Metoda je rovněž vhodná pro studium anizotropie mechanických vlastností. Dále bude studován vliv creepové houževnatosti na průhyb při protržení vzorku.


Nic nebylo nalezeno / nothing found