Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čele

Řešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektu18-03615S
Interní číslo projektu318110
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Predikce zbytkové únavové životnosti konstrukcí a součástí s trhlinami vyžaduje znalosti o rychlosti růstu trhliny. Teorie a experimentální postupy pro měření rychlosti šíření trhlin při podmínkách "small scale yielding" je poměrně dobře známá. Nicméně kinetika rychlosti růstu trhliny ve stavu nezanedbatelné plasticity na čele trhliny byla studována v mnohem menší míře. V poslední době bylo v laboratoři žadatele naměřeno a analyzováno velké množství dat týkající se kinetiky růstu krátkých únavových trhlin. Toto srovnání ukázalo, že plastická část J-integrálu (tedy nikoli celkový J-integrál) je parametr řídící rychlost růstu krátkých únavových trhlin v podmínkách "large scale yielding". Navíc se ukazuje, že data týkající se rychlosti růstu trhlin pro všechny analyzované materiály leží na stejné křivce. Toto pozoruhodné zjištění naznačuje, že rychlost růstu trhliny je určena mírou energie spotřebovanou na plastickou deformaci v okolí čela trhliny, bez ohledu na ostatní vlastnosti materiálů. V rámci tohoto projektu chceme kriticky zhodnotit tuto hypotézu.


2022

Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103212

Mazánová V., Heczko M., Polák J.: On the mechanism of fatigue crack initiation in high-angle grain boundaries. Int. J. Fatigue 158 (2022) 1067212021

Babinský T., Kuběna I., Šulák I., Kruml T., Tobiáš J., Polák J.: Surface relief evolution and fatigue crack initiation in René 41 superalloy cycled at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 819 (2021) 1415202020

Petráš R., Šulák I., Polák J.: The effect of dwell on thermomechanical fatigue in superaustenitic steel Sanicro 25. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 2020 (2020) 1-16

Chlupová A., Poczklán L., Man J., Mazánová V., Heczko M., Kruml T.: Character of Fatigue Damage under Axial, Torsional and Biaxial Loading of 316L Stainless Steel. Defect Diffus. Forum 405 (2020) 264-270

Polák J.: Production, annihilation and migration of point defects in cyclic straining. Materialia 14 (2020) 100938

Polák J., Petráš R.: Cyclic plastic response and damage mechanisms in superaustenitic steel Sanicro 25 in high temperature cycling - Effect of tensile dwells and thermomechanical cycling. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 1026412019

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Poczklán L., Mazánová V., Gamanov Š., Kruml T.: Fatigue crack growth rate in axial, torsional and multiaxial mode in 316L austenitic steel. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 269-274

Mazánová V., Heczko M., Škorík V., Chlupová A., Polák J., Kruml T.: Microstructure and martensitic transformation in 316L austenitic steel during multiaxial low cycle fatigue at room temperature. Mater. Sci. Eng. A 767 (2019) 138407

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261