Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic

SpoluřešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektu17-15405S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Cílem tohoto projektu je spojit pokročilé teoretické a experimentální postupy a vyvinout nové přístupy k modelování fázových diagramů v závislosti na velikosti částic a rozšířit jejich současné omezené možnosti na složitější nanomateriály, jako jsou ternární systémy a systémy s intermetalickými fázemi. V projektu využijeme novou a originální kombinaci semiempirické metody CALPHAD s ab initio výpočty povrchových napětí, vyvinutou řešitelským týmem k modelování fázových diagramů vybraných nanoslitin. Náš nový teoretický přístup umožňuje modelování povrchového napětí složitých fází i v komplexních systémech. Tyto výsledky ověříme porovnáním s experimentálními daty získanými ze syntetických a charakterizačních studií nanočástic s řízeným složením a velikostí. Budeme studovat několik kovových soustav (Ni-Sb-Sn a jeho podsystémy, Bi-X (X= Sb, Sn, In)), které byly vybrány z nízkoteplotní oblasti pod 550 °C, kde difuze je pomalá, a nedochází k výraznému růstu a sintrování nanočástic. To umožní pozorovat velikostně závislé jevy, jako je deprese bodu tání.


2020

Sopoušek J., Pinkas J., Buršík J., Svoboda M., Krásenský P.: Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion. Colloid Journal 82 (2020) 727-734

Vykoukal V., Zelenka F., Buršík J., Káňa T., Kroupa A., Pinkas J.: Thermal properties of Ag@Ni core-shell nanoparticles. CALPHAD 69 (2020) 1017412019

Vykoukal V., Halasta V., Babiak M., Buršík J., Pinkas J.: Morphology Control in AgCu Nanoalloy Synthesis by Molecular Cu(I) Precursors. Inorganic Chemistry 58 (2019) 15246-15254

Brož P., Hejduková M., Vykoukal V., Zelenka F., Sopoušek J., Buršík J., Zobač O.: Study of surface effects and catalytic properties of selected Ni-based bimetallic nanoparticles by Knudsen effusion mass spectrometry. CALPHAD 64 (2019) 334-341

Vykoukal V., Buršík J., Roupcová P., Cullen D., Pinkas J.: Solvothermal hot injection synthesis of core-shell AgNi nanoparticles. J. Alloys Comp. 770 (2019) 377-385

Pinkas J., Sopoušek J., Brož P., Vykoukal V., Buršík J., Vřešťál J.: Synthesis, structure, stability and phase diagrams of selected bimetallic silver- and nickel-based nanoparticles. CALPHAD 64 (2019) 139-148

Kroupa A., Vykoukal V., Káňa T., Zemanová A., Pinkas J., Šob M.: The theoretical and experimental study of the Sb-Sn nano-alloys. CALPHAD 64 (2019) 90-962017

Sopoušek J., Kryštofová A., Premović M., Zobač O., Polsterová S., Brož P., Buršík J.: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD 58 (2017) 25-33