Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Permeabilita vodíku intermetalickými slitinami na bázi Ni3Al

Číslo projektu106/99/1179
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1998-12-31 - 2001-12-30

Anotace
Předmětem návrhu je studium migračních charakteristik vodíku ve čtrnácti intermetalických slitinách na bázi Ni3Al, a to v závislosti na teplotě a koncentraci třetího legujícího prvku. Měření bude provedeno permeační metodou v teplotním intervalu 650-1200K a legujícími prvky budou bór, chróm, železo a zirkon. Koncentrace těchto příměsí bude volena tak, aby při zvolených teplotách byla experimentální slitina vždy jednofázová. Téma patří do oblasti, která je v poslední době v popředí badatelského zájmu; intermetalika na bázi nikl aluminidů jsou nadějné materiály nasazované v extrémních podmínkách namáhání. Jejich křehkost však brání jejich masivnímu rozšíření v praxi. V současné době převažuje názor, že hlavní příčinou křehkosti je především citlivost nepřítomnost externích degradačních faktorů - zejména vodíku - v okolním prostředí. Přes poměrně četné a rozsáhlé studie v oblasti mechanických vlastností dosud chybí spolehlivé údaje o migračních charakteristikách vodíku v těchto materiálech.


Nic nebylo nalezeno / nothing found