Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky

Číslo projektuP108/12/1452
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2012-12-31 - 2015-12-30

Anotace
Slitiny na bázi intermetalických sloučenin železa a hliníku jsou díky vynikající resistenci vůči oxidaci a sulfidaci perspektivní pro řadu vysokoteplotních aplikací. Mimořádnou důležitost má tedy jejich odolnost vůči tečení, která je však poměrně nízká. Zlepšení je možno dosáhnout pomocí částic sekundární fáze precipitujících v základní matrici Fe3Al po přidání prvků s omezenou rozpustností. V rámci projektu budou studovány přídavky karbidotvorných prvků spolu s přídavkem uhlíku, tak aby se dosáhlo zpevnění buď intermetalickými fázemi, nebo příslušnými karbidy nebo jejich kombinací.


2016

Dobeš F., Vodičková V., Veselý J., Kratochvíl P.: The Effect of Carbon Additions on the Creep Resistance of Fe-25Al-5Zr Alloy. Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 6070-6076

Dobeš F., Pešička J., Kratochvíl P.: Creep of Fe3Al-based alloys with vanadium and carbon additions. Intermetallics 74 (2016) 60-642015

Dobeš F., Kratochvíl P., Pešička J., Vodičková V.: Microstructure and Creep Behavior of Fe-27Al-1Nb Alloys with Added Carbon. Metall. Mater. Trans. A 46 (2015) 1580-1587

Dobeš F., Kratochvíl P., Kejzlar P.: Creep of three-phase alloy Fe-30%Al-5.2%Zr. Kovové materiály 53 (2015) 127-1322014

Dobeš F., Dymáček P.: On the correlation of fracture quantities in small punch test. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 275-2782013

Dobeš F., Kratochvíl P.: The effect of Zr addition on creep of Fe-30 at.% Al alloys. Intermetallics 43 (2013) 142-146