Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárny

SpoluřešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuFP7-309916-2
AgenturaEuropean Commission, FP7
Doba řešení2013-01-31 - 2016-01-30

Anotace
Chromové oceli vytvrzované karbidy a nitridy vanadu se používají pro konstrukci parogenerátorů v uhelných elektrárnách. Zvýšení provozních teplot umožňuje zvýšit účinnost elektrárny a tím i ochranu životního prostředí a klimatu. Projekt sleduje novou myšlenku nahradit nitridy vanadu jemnou Z-fází, která je stabilnější a to tudíž umožní navýšení provozní teploty parogenerátoru. Náš tým se zabývá vývojem termodynamických modelů pro nukleaci, růst a hrubnutí precipitátů, pro creep a též jsou prováděny creepové zkoušky vyvinutého materiálu bez svaru i se svarem.