Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí.

ŘešitelIng. Petr Dymáček, Ph.D.
Číslo projektuAV0Z20410507-I052
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2005-10-31 - 2006-10-30

Anotace
Projekt je orientován na numerické modelování protlačovacích zkoušek za vysokých teplot prováděných na miniaturních discích záocelí typu ČSN 41 5313 a 41 5128. Protlačovací zkoušky jsou považovány za perspektivní techniku pro odhad zbytkové životnosti provozovaných energetických a tepelných zařízení. Jejich použití vátomto oboru lze považovat za nedestruktivní postup. Současný intenzivní rozvoj zkoušek je zaměřen především na relaci mezi jejich výsledky a výsledky konvenčních mechanických zkoušek. Jednou zácest je empirické odvození těchto relací, druhou pak je modelování. Cílem řešení projektu je vytvoření parametrického modelu schopného spolehlivě simulovat průběh těchto zkoušek. Kávytvoření modelu bude použito metody konečných prvků systému ANSYS. Projekt bezprostředně doplňuje výsledky projektů řešených na pracovišti zaměřených na empirické nebo semi-empirické relace výsledků protlačovacích a konvenčních mechanických zkoušek.


Nic nebylo nalezeno / nothing found