Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektuOC 526.60
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2001-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Cílem projektu je minimalizovat napětí v TiAl odlitku vznikající při chladnutí soustavy forma-odlitek během přesného lití intermetalických komponent plynových turbín. Předpokládaným výsledkem řešení projektu je soustava optimalizovaných parametrů licího procesu zaručující dobrou kvalitu a výhodnou mikrostrukturu finálního výrobku. Dosažené výsledky budou publikovány formou příspěvků v časopisech a sbornících konferencí. V případě nalezení vhodného technologického postupu i formou patentové přihlášky.


Nic nebylo nalezeno / nothing found