Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Neschmidovské chování dislokací v hořčíku a jeho slitinách

ŘešitelMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
Číslo projektu8J19UA037
Interní číslo projektu492200
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2019-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je prozkoumat chování dislokací s rozštěpeným dislokačním jádrem v hořčíku pomocí počítačového modelování. Předpokládá se, že vlivem procesů probíhajících v dislokačních jádrech může docházet k odklonu od Schmidova zákona pro dislokační skluz podobně jako tomu je v bcc kovech.  Na ukrajinské straně bude také probíhat experimentální studium dynamických vlastností dislokací. Tento projekt prohloubí již existující spoluprácí mezi Ústavem fyziky materiálů AVČR a Ústavem fyziky a techniky nízkých teplot Ukrajinské AV.


2021

Pal-Val P., Vatazhuk O., Ostapovec A., Král L., Pinc J.: Thermoactivated Dislocation Motion in Rolled and Extruded Magnesium: Data of the Low-Temperature Acoustic Experiment . Metals 11 (2021) 1647