Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Spoluřešiteldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektuTN01000071
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2022-04-30

Anotace
Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dále jen „NCK“ či „NCK MESTEC“) je ustanoveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení iniciačního projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. NCK zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 19 vývojových kapacit firem.


2020

Fintová S., Pokorný P., Fajkoš R., Hutař P.: EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading. Eng. Fail. Anal. 115 (2020) 104668