Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn

SpoluřešitelMgr. Martin Friák, Ph.D.
Číslo projektu20-16130S
Interní číslo projektu320120
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Projekt je zaměřen na základní výzkum multifunkčních vlastností slitin typu Ni2Mn1+xSn1-x, připravených v krystalické, práškové a nanokrystalické (vysoce homogenní) formě. Bude zkoumán vliv technologie přípravy, včetně velikosti krystalitů a dějů na hranici zrn, na magnetostrukturní (martenzitický) přechod v těchto slitinách. Bezdifusní martenzitický přechod je doprovázen velmi výraznými změnami elektrické a tepelné vodivosti, magnetoresistence, Seebeckova, Hallova a magneto-kalorického jevu a tak zásadním způsobem ovlivňuje široce využitelné multifunkční vlastnosti těchto slitin. Studium těchto jevů zaměřené na optimalizaci multifunkčních vlastností bude založeno na využití zejména velmi vysokých tlaků a magnetických polí k získání nových informací nezbytných pro dosažení cílů projektu. Experimentální výzkum bude silně podporován kvantově-mechanickými výpočty termodynamických a magnetických vlastností slitin, transportních jevů a vlivu hranic zrn a povrchů na studované jevy.


2024

Kamarád J., Kastil J., Friák M., Turek I., Kubíčková L., Kaman O., Schneeweiss O., Arnold Z.: Magnetization and exchange-bias effect in powders of the Heusler Ni2MnSn-based alloys. J. Alloys Comp. 976 (2024) 1731572023

Gehringer D., Friák M., Holec D.: Models of configurationally-complex alloys made simple. Computer Physics Communications 286 (2023) 1086642022

Friák M., Mazalová M., Turek I., Schneeweiss O., Kastil J., Kamarád J., Šob M.: Pressure-Induced Increase of the Total Magnetic Moment in Ferrimagnetic Ni1.9375Mn1.5625Sn0.5 Martensite: A Quantum-Mechanical Study. Mater. Trans. 63 (2022) 430-435

Friák M., Zelený M., Mazalová M., Miháliková I., Turek I., Kastil J., Kamarád J., Míšek M., Arnold Z., Schneeweiss O., Šob M.: The impact of disorder on the 4O-martensite of Ni-Mn-Sn Heusler alloy. Intermetallics 151 (2022) 107708

Miroshkina O., Eggert B., Lill J., Beckmann B., Koch D., Hu M., Lojewski T., Rauls S., Schaubel F., Taubel A., Šob M., Ollefs K., Gutfleisch O., Wende H., Gruner M., Friák M.: Impact of magnetic and antisite disorder on the vibrational densities of states in Ni2MnSn Heusler alloys. Phys. Rev. B 106 (2022) 2143022021

Kamarád J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Arnold Z.: Effect of hydrostatic pressure on magneto-crystalline anisotropy of Heusler Ni2MnSn-based alloy. High Pressure Research 41 (2021) 405-413

Kamarád J., Kastil J., Friák M., Mazalová M., Schneeweiss O., Míšek M., Kaman O., Arnold Z.: Pressure study of magnetism in off-stoichiometric Ni2MnSn-based alloys. J. Magn. Magn. Mater. 539 (2021) 168345