Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace

Spoluřešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektuNU20-08-00149
Interní číslo projektu420210
AgenturaMinisterstvo zdravotnictví České republiky
Doba řešení2020-05-01 - 2023-12-31

Anotace
Implantace totální kloubní náhrady je jednou z nejúspěšnějších a nejúčinnějších ortopedických operací v posledním století. V tomto projektu chceme monitorovat a porovnávat zátěž těžkými kovy v cirkulaci, zejména Ti, Co, Cr, Ni, u pacientů po implantaci kloubní náhrady ve srovnání s populací České republiky bez implantátů jakéhokoliv kovu. Korelace dynamiky hojení a tolerance kovového materiálu bude hodnocena s klinickou symptomatologií, funkčními parametry s ohledem na vývoj a průběh komplikací po implantaci endoprotéz, včetně reimplantace. Procesy spojené s aktivací imunitního systému, včetně reakcí přecitlivělosti, budou simulovány na modelu in vitro za použití imunitního systému individuálního pacienta. Pokus o nalezení prediktivních markerů spojených se špatnou prognózou po implantaci v periferní krvi by mohl vést k včasnému zjištění komplikací. Povrch explantovaných náhrad bude hodnocen z hlediska opotřebení, koroze, defektů kovu.


2023

Šromová V., Sobola D., Kaspar P.: A brief review of bone cell function and importance. Cells 12 (2023) 2576