Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Modelování křehkého porušení a lomu heterogenních materiálů

ŘešitelIng. Vladislav Kozák, CSc.
Číslo projektuGA101/08/1304
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Projekt vychází ze zkušeností pilotního projektu 101-05-0493 "Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů" zaměřeného na mikromechanické modelování lomového chování monolitických materiálů. Použití tohoto přístupu na heterogenní materiály je však komplikovanější jak z hlediska experimentálních tak i numerických postupů. Identifikace micromechanických parametrů vyžaduje vytvoření modelů zohledňujících chování rozhraní dvou či více komponent. V případě aplikace kohezního přístupu se ukazuje nezbytnost formulace trakčně separačního zákona pro uvedené typy porušení a prověření energetické bilance na čele trhliny, tedy hledání vztahu mezi klasickou lomovou mechanikou a hranicemi použití kohezního přístupu založeného na principu separace materiálu. Projekt uvažuje modelování chování vláknitých kompozitů s křehkou matricí včetně kalibrace numerické analýzy a trakčně separačního zákona včetně modelování a vlivu vláken na celkové lomové chování komponenty.


Nic nebylo nalezeno / nothing found