Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkách

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu1-2005
AgenturaASO Brno
Doba řešení2004-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Masivní transformace lze považovat za limitní případ difúzních fázových transformací u nichž jsou difúzní procesy lokalizovány v mezifázovém rozhraní a jeho nejbližším okolí. Proto musíme předpokládat v modelech pro masivní transformaci tlusté rozhraní s odlišnými termodynamickými vlastnostmi než mají přilehlá zrna. Pak nastane v rozhraní segregace příměsí a jejich vlečení migrujícím rozhraním, což má za následek modifikaci kontaktních podmínek na migrujícím rozhraní. To může způsobit, že masivní transformace probíhá i v dvoufázové oblasti, tj. za podmínek, kdy modely s ostrým rozhraním predikují difúzní transformaci. V případě difúzních fázových transformací mohou též na rozhraní nastat nerovnovážné kontaktní podmínky, jež mohou významně ovlivnit kinetiku transformace. Pro difúzní i masivní transformace bude vyvinut jednotný model tlustého rozhraní umožňující simulovat kinetiku obou typů transformací.


Nic nebylo nalezeno / nothing found