Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM

Řešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008056
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2017-12-31 - 2019-06-30

Anotace
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj juniorských vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Realizace projektu přispěje k posílení kooperace s významnými výzkumnými organizacemi a jejich vědeckými pracovníky. Uskutečnění jednotlivých mobilit přispěje k rozvoji jak samotných účastníků, tak i pracoviště. Současně lze očekávat vyšší publikační činnost a zapojení ÚFM do řešení mezinárodních projektů.


2017

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-232012

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics Applied to Interactions between Dislocation Walls and Particles. Acta Phys. Pol. A 122 (2012) 450-4522011

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation modelling of high temperature plasticity. Key Eng. Mater. 465 (2011) 115-118