Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech

ŘešitelMgr. Andrej Ostapovec, Ph.D.
Číslo projektu16-14599S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2015-12-31 - 2018-12-30

Anotace
Dvojčatění je důležitý mód plastické deformace v materiálech s hexágonální těsně uspořádanou
krystalickou mřížkou. Mechanismy dvojčatění v takových materálech nejsou známé. Neschmidovské chování dvojčatění a neinvariantní dvojčatová rozhraní byly pozorovány v hořčíku, kobaltu a titanu. Cílem tohoto projektu je studium dvojčatových rozhraní a mechanismů jejich vzniku a pohyblivosti. Struktura neklasických dvojčatových rozhraní bude vyšetřena spolu se strukturou dislokací a diskonekcí zodpovědných za pohyb takových rozhraní. Bude také prozkoumán a popsán vliv fazetování dvojčatových rozhraní na kinetiku dvojčatění

Cíle projektu: Analýza některých aspektů dvojčatění v hexagonálních těsně uspořádaných materiálech (hořčíku, kobaltu, titanu, zirkonu): mechanismy vzniku neklasických dvojčatových rozhraní a fazetování dvojčatových hranic, mechanismy jejich migrace a vliv na kinetiku dvojčatění.


2018

Paidar V., Šob M., Vítek V.: Dislocation dissociations in C11b MoSi2 and their impact on its plastic deformation. Intermetallics 97 (2018) 34-41

Ostapovec A., Paidar V.: Some aspects of double twinning in hexagonal metals. Low Temp. Phys. 44 (2018) 1241-1244

Ostapovec A., Vatazhuk O.: Non-Schmid behavior of extended dislocations in computer simulations of magnesium. Comp. Mater. Sci. 142 (2018) 261-267

Ostapovec A., Čapek J., Paidar V.: Secondary twinning in zinc. Philos. Mag. Lett. 98 (2018) 437-445

Káňa T., Ostapovec A., Paidar V.: The matrix-twin transition in a perfect Mg crystal: Ab initio study. Int. J. Plast. 108 (2018) 186-200

Sun Q., Ostapovec A., Zhang X., Tan L., Liu Q.: Investigation of twin-twin interaction in deformed magnesium alloy. Philos. Mag. 98 (2018) 741-751

Paidar V., Ostapovec A., Káňa T.: Dislocation Content of Non-Classical Twin Boundaries in Hexagonal Metals . Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 692-6942017

Ostapovec A., Serra A.: Slip dislocation and twin nucleation mechanisms in hcp metals. J. Mater. Sci. 52 (2017) 533-540

Paidar V., Ostapovec A.: The balance between the energies of the symmetric (10-12) twin boundaries and asymmetric basal/prismatic interfaces in hcp metals. Mater. Lett. 198 (2017) 93-96

Ostapovec A., Buršík J., Krahula K., Král L., Serra A.: On the relationship between (1 1 -2 2) and (1 1 -2 6) conjugate twins and double extension twins in rolled pure Mg. Philos. Mag. 97 (2017) 1088-1101

Ostapovec A., Vatazhuk O.: Peierls barriers of a-type edge and screw dislocations moving on basal and prismatic planes in magnesium. Low Temp. Phys. 43 (2017) 421-427