Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismus cyklické deformace a únavová životnost pokrokových vícefázových materiálů pro vysokoteplotní aplikace

ŘešitelIng. Martin Petrenec, Ph.D.
Číslo projektu106/08/1631
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je získat nové poznatky o mechanismech cyklické plastické deformace pokrokových intermetalik gama-TiAl s vysokou odolností proti cyklické deformaci při vysokých teplotách. Tyto intermetalika se strukturou duplexní nebo plně lamelární jsou používány především v leteckém průmyslu pro vysokoteplotní aplikace pracující za teplot až 900 °C. S ohledem na určení prostorového rozložení dislokací v jednotlivých zrnech a fázích bude proto provedeno mapování dislokačních struktur pomocí techniky orientovaných folií. Hlavní pozornost bude zaměřena na charakterizaci dislokačního uspořádání v oblastech lokalizace cyklické plastické deformace, které jsou pro vznik únavového poškození rozhodující. Mikroskopická pozorování budou provedena s použitím technik TEM, SEM a AFM na litém pokrokovém gama-TiAl intermetaliku s dvěma typy struktur cyklicky deformovaných v režimu řízené celkové či plastické deformace za pokojových a vysokých teplot.


2011

Šmíd M., Petrenec M., Polák J., Obrtlík K., Chlupová A.: Analysis of the Effective and Internal Cyclic Stress Components in the Inconel Superalloy Fatigued at Elevated Temperature. Adv. Mater. Res. 278 (2011) 393-3982008

Obrtlík K., Chlupová A., Petrenec M., Polák J.: Low cycle fatigue of cast superalloy Inconel 738LC at high temperature. Key Eng. Mater. 385-387 (2008) 581-584