Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)

SpoluřešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2018-06-01 - 2022-05-31

Anotace
Projekt je založen na výpočtovém návrhu a postupné optimalizaci parametrů vnitřní architektury dvou či více kovových materiálů s ohledem na jejich extrémní zatěžování včetně reálných provozních podmínek. Pro přípravu těchto vnitřně strukturovaných materiálů bude využita technologie studené kinetické depozice (CS, Cold Spray) a multimateriálového selektivního laserového 3D tisku (SLM, Selective Laser Melting), popřípadě kombinace obou.


2021

Heep L., Schwalbe C., Heinze C., Dlouhý A., Rae C., Eggeler G.: Dislocation networks in gamma/gamma´-microstructures formed during selective laser melting of a Ni-base superalloy. Scr. Mater. 190 (2021) 121-125

Vinogradov A., Kruml T., Heczko M., Mazánová V., Linderov M.: Kinetics of cyclically-induced mechanical twinning in gamma-TiAl unveiled by a combination of acoustic emission, neutron diffraction and electron microscopy. Acta Mater. 212 (2021) 116921

Böhm H., Zickler G., Fischer F., Svoboda J.: Role of elastic strain energy in spheroidal precipitates revisited. Mech. Mater. 155 (2021) 1037812020

Šiška F., Čížek J., Seiner H., Dlouhý I.: Numerical analysis of geometrically induced hardening in planar architectured materialss. Composite Structures 233 (2020) 111633-111643

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: On the stress and temperature dependence of low temperature and high stress shear creep in Ni-base single crystal superalloys. Mater. Sci. Eng. A 795 (2020) 139961

Svoboda J., Holec D., Popov M., Zickler G., Fischer F.: Modelling of short-range ordering kinetics in dilute multicomponent substitutional solid solutions. Philos. Mag. 2020 (2020) 1-20

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-169

Drexler A., Siegl W., Ecker W., Tkadletz M., Kloesch G., Schnideritsch H., Mori G., Svoboda J., Fischer F.: Cycled hydrogen permeation through Armco iron - A joint experimental and modeling approach. Corros. Sci. 176 (2020) 109017

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: On the treatment of non-reciprocal rate-independent kinetics via thermodynamic extremal principles. J. Mech. Phys. Solids 145 (2020) 104149

Gamsjäger E., Gschoepf ., Svoboda J.: Influence of Finite Mobilities of Triple Junctions on the Grain Morphology and Kinetics of Grain Growth. Metals 10 (2020) 1852019

Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Svoboda J., Riedel H.: Modeling of spontaneous transformation of nitrides to Z phase accounting for stress relaxation by diffusion and interface activity. Comp. Mater. Sci. 161 (2019) 24-34

Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 104592

Horst O., Ruttert B., Bürger D., Heep L., Wang H., Dlouhý A., Theisen W., Eggeler G.: On the rejuvenation of crept Ni-Base single crystal superalloys (SX) by hot isostatic pressing (HIP). Mater. Sci. Eng. A 758 (2019) 202-2142018

Friák M., Zelený M., Všianská M., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si. Materials 11 (2018) 2263

Moravčík I., Gouvea L., Horník V., Kováčová Z., Kitzmantel M., Neubauer E., Dlouhý I.: Synergic strengthening by oxide and coherent precipitate dispersions in high-entropy alloy prepared by powder metallurgy. Scr. Mater. 157 (2018) 24-29