Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie (ArMAdit)

SpoluřešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2018-06-01 - 2022-05-31

Anotace
Projekt je založen na výpočtovém návrhu a postupné optimalizaci parametrů vnitřní architektury dvou či více kovových materiálů s ohledem na jejich extrémní zatěžování včetně reálných provozních podmínek. Pro přípravu těchto vnitřně strukturovaných materiálů bude využita technologie studené kinetické depozice (CS, Cold Spray) a multimateriálového selektivního laserového 3D tisku (SLM, Selective Laser Melting), popřípadě kombinace obou.


2020

Šiška F., Čížek J., Seiner H., Dlouhý I.: Numerical analysis of geometrically induced hardening in planar architectured materialss. Composite Structures 233 (2020) 111633-111643

Gamsjäger E., Gschoepf ., Svoboda J.: Influence of Finite Mobilities of Triple Junctions on the Grain Morphology and Kinetics of Grain Growth. Metals 10 (2020) 185

Svoboda J., Holec D., Popov M., Zickler G., Fischer F.: Modelling of short-range ordering kinetics in dilute multicomponent substitutional solid solutions. Philos. Mag. 2020 (2020) 1-20

Drexler A., Siegl W., Ecker W., Tkadletz M., Kloesch G., Schnideritsch H., Mori G., Svoboda J., Fischer F.: Cycled hydrogen permeation through Armco iron - A joint experimental and modeling approach. Corros. Sci. 176 (2020) 109017

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-169

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: On the treatment of non-reciprocal rate-independent kinetics via thermodynamic extremal principles. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 145 (2020) 104149

Bürger D., Dlouhý A., Yoshimi K., Eggeler G.: On the stress and temperature dependence of low temperature and high stress shear creep in Ni-base single crystal superalloys. Mater. Sci. Eng. A 795 (2020) 1399612019

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

Svoboda J., Riedel H.: Modeling of spontaneous transformation of nitrides to Z phase accounting for stress relaxation by diffusion and interface activity. Comp. Mater. Sci. 161 (2019) 24-34

Horst O., Ruttert B., Bürger D., Heep L., Wang H., Dlouhý A., Theisen W., Eggeler G.: On the rejuvenation of crept Ni-Base single crystal superalloys (SX) by hot isostatic pressing (HIP). Mater. Sci. Eng. A 758 (2019) 202-214

Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 1045922018

Moravčík I., Gouvea L., Horník V., Kováčová Z., Kitzmantel M., Neubauer E., Dlouhý I.: Synergic strengthening by oxide and coherent precipitate dispersions in high-entropy alloy prepared by powder metallurgy. Scr. Mater. 157 (2018) 24-29

Friák M., Zelený M., Všianská M., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si. Materials 11 (2018) 2263