Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Manipulace mikrostruktury austenitickych oceli pomocí techniky laserové fúze praškového lože

ŘešitelIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
Číslo projektu23-07235S
Interní číslo projektu323030
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2023-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Tento projekt se zaměřuje na koncept lokální manipulace mikrostruktury pomocí aditivních výrobních technologií, jmenovitě selektivního tavení kovů (LPBF). Tým využije variabilitu LPBF procesu ve smyslu manipulace chemického složení a orientace krystalové mřížky s cílem kontrolovat mechanické vlastnosti materiálu. K tomuto účelu budou využity dvě vlastnosti LPBF procesu – i) možnost kontroly lokálních termálních gradientů v místě roztaveného kovového prášku a ii) vypařování manganu během interakce kovového prášku s vysokoenergetickým laserovým svazkem. Z toho důvodu, se projekt zaměří na oceli s vysokým obsahem manganu, u kterých lze dosáhnout změny mechanismu deformačního zpevnění z deformačního dvojčatění na plasticitu indukovanou fázovou transformací. Hlavní důraz bude kladen na charakterizaci chování materiálů s různými substrukturami o různých mechanických vlastnostech během monotónního a cyklického zatěžování. Výsledky projektu nabídnou škálu možností při návrhu struktur s lokálně změněnými mechanickými vlastnostmi s cílem zlepšit únavovou odolnost nebo deformační toleranci.


Nic nebylo nalezeno / nothing found