Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lead Free Solder Materials

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektuCOST OC 531.02
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2001-12-31 - 2006-01-30

Anotace
Vědecký program tohoto programu COST se zabývá základním vědeckým výzkumem v oblasti důležitých fyzikálních a chemických vlastností materiálů, které mají perspektivu pro využití jako bezolovnaté pájky.
Úkoly naší pracovní skupiny mohou být shrnuty následovně:
i. Jsme zapojeni do oblasti teoretického modelování fázových diagramů. K tomu využíváme experimentální data, existující v literatuře i nově získaná v naší laboratoři. K optimalizaci fázových diagramů využíváme metodu CALPHAD.
ii. Účastníme se činnosti pracovní skupiny v rámci programu COST (National Physical Laboratory, UK, University of Leeds, UK, Masarykova univerzita, Brno), jejíž náplní je tvorba termodynamické databáze pro modelování fázových diagramů soustav, použitelných v oblasti bezolovnatého pájení.
iii. V experimentální oblasti se zabýváme studiem fázových rovnováh v kovových soustavách, o kterých se uvažuje jako o slibných kandidátech pro bezolovnaté pájení. Jedná se zejména o soustavy na bázi Sn-Zn-X (X=Pd, Bi …). Pro získání fázových a termodynamických dat je využívány analytická elektronová mikroskopie, metalografie a DSC analýza a další metody.


Nic nebylo nalezeno / nothing found