Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Kvazikrystalické fáze v systému Al-Pd-TM

ŘešitelRNDr. Milan Svoboda, CSc.
Číslo projektu106/07/1259
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na detailní studium fází vyskytujících se v systémech Al-Pd-Fe, Al-Pd-Co a Al-Pd-Rh se zvláštním důrazem na kvazikrystalické fáze. Pozornost je věnována také popisu lamelárních struktur doprovázejících tvorbu a transformace kvazikrystalických fází, aproximantům a komplexním fázím, které se v těchto systémech vyskytují. Studujeme strukturu těchto fází a vliv chemického složení slitin na jejich výskyt. Pomocí semiempirické metody CALPHAD modelujeme fázové diagramy studovaných slitin a výsledky korelujeme s experimentálními údaji. Základní experimentální metodou studia je transmisní elektronová mikroskopie ve spojení s rtg mikroanalýzou. Jako další experimentální metody jsou/budou použity rtg difrakce, termická analýza, skenovaní elektronová mikroskopie a měření mikrotvrdosti. Termodynamické modelování je prováděno programy ThermoCalc a MT DATA. Pomocí kombinace experimentu a modelování chceme získat původní výsledky o stabilních kvazikrystalech, které by mohly být v budoucnu využity v jiných oblastech vědy a techniky. V neposlední řadě bychom chtěli vyplnit mezeru, která v experimentálním studiu kvazikrystalů v České republice existuje.


Nic nebylo nalezeno / nothing found