Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Kvantifikace role konopných vláken na samovyhojovací procesy ve vybraných kompozitech na základě lomově-mechanických parametrů (KvaRK)

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu8J22AT008
Interní číslo projektu422010
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2022-01-01 - 2023-12-31

Anotace
Navrhovaný projekt řeší problematiku role rozptýlených konopných vláken na studované samovyhojovací procesy ve vybraných jemnozrnných kompozitech na bázi křehké matrice. Výchozím cílem projektu je kvantifikace zmíněné role konopných vláken za využití kontrolovaného poškození studovaných materiálů a pomocí numerických analýz a pokročilého vyhodnocení experimentálních dat z únavových a lomově-mechanických testů. Cíle projektu má být dosaženo v rámci zdařile započatého prohlubování spolupráce tří zkušených vědeckých kolektivů v oblastech únavových experimentů, lomových testů a materiálů využívajících konopná vlákna – týmu FRACTIGUE z Ústavu fyziky materiálu AV ČR, v. v. i., týmu Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně a týmu ze Stavební fakulty TU Wien.


2024

Domski J., Gancarz M., Benešová A., Šimonová H., Seitl S., Frantík P., Keršner Z.: Effect of tire cords, steel and polypropylene fiber content on the fatigue response of cement-based mortars. Advances in Science and Technology 145 (2024) 77-862023


Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Bílek V., Benešová A., Merta I., Seitl S.: On the fatigue resistance of high performance concrete. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020040

Bílek V., Souček K., Khestl F., Bujdoš D., Seitl S.: Mechanical and fracture parameters of concretes with different water to cement ratio in two different conditions of curing. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 107-112

Miarka P., Seitl S., Klusák J., Malíková (Šestáková) L., Merta I., Bílek V.: High-cycle fatigue cracks in concrete investigated by micro cT tomography.. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 124-1292022

Seitl S., Benešová A., Blasón Gonzáles S., Miarka P., Klusák J., Bílek V.: Advanced statistical evaluation of fatigue data obtained during the measurement of concrete mixtures with various water-cement ratio. Engineering mechanics 2022 1 (2022) 361-364

Seitl S., Benešová A., Paredes Pascual Á., Malíková (Šestáková) L., Bujdoš D., Bílek V.: Fatigue and fracture properties of concrete mixtures with various water to cement ratio and maximum size of aggregates. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1512-1519