Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Kvantifikace role konopných vláken na samovyhojovací procesy ve vybraných kompozitech na základě lomově-mechanických parametrů (KvaRK)

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu8J22AT008
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2022-01-01 - 2023-12-31

Anotace
Navrhovaný projekt řeší problematiku role rozptýlených konopných vláken na studované samovyhojovací procesy ve vybraných jemnozrnných kompozitech na bázi křehké matrice. Výchozím cílem projektu je kvantifikace zmíněné role konopných vláken za využití kontrolovaného poškození studovaných materiálů a pomocí numerických analýz a pokročilého vyhodnocení experimentálních dat z únavových a lomově-mechanických testů. Cíle projektu má být dosaženo v rámci zdařile započatého prohlubování spolupráce tří zkušených vědeckých kolektivů v oblastech únavových experimentů, lomových testů a materiálů využívajících konopná vlákna – týmu FRACTIGUE z Ústavu fyziky materiálu AV ČR, v. v. i., týmu Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně a týmu ze Stavební fakulty TU Wien.