Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Kinetika ukládání vodíku v nových komplexních hydridech typu (Mg-Ni-M-S)-H

Číslo projektu17-21683S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Klíčem k rozvoji vodíkové energetiky je nalezení materiálů pro ukládání vodíku. K nejvážnějším kandidátům patří stále Mg a jeho slitiny, a to zejména pro a nízkou cenu a hojnost výskytu Mg, ale zejména pro mimořádně vysokou sorpční kapacitu a nízkou hustotu. Vysoká stabilita Mg hydridů, pomalá kinetika sorpce vodíku a vysoká teplota nutná k dosažení účinné sorpce však dosud brání širokému uplatnění těchto materiálů v oblasti generace, ukládání a transportu čisté energie. Cílem tohoto projektu je nalézt způsob, jak tyto nevýhody omezit a přitom zachovat výhody čistého Mg - kapacitu a nízkou hustotu. Hlavní technikou přípravy bude mletí Mg v kulovém mlýnu. Vybrané přísady Mg byly zvoleny tak, aby bylo dosaženo vhodných katalytických účinků na sorpci vodíku, usnadnily mletí a omezily oxidaci. Hlavní experimentální techniky: PCT, SEM, XRD, DSC. Měřené charakteristiky: kinetické konstanty sorpce, cyklický stálost, kapacita ukládání vodíku, aktivační entalpie a entropie sorpce a TPS spektra. Součástí projektu jsou i teoretické výpočty, které umožní detailní interpretaci výsledků.


2021

Káňa T., Čermák J., Král L.: Substitution of nickel in Mg2Ni and its hydride with elements from groups XIII and XIV: An ab initio study. Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 15691-157012020

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significant decrease of hydride decomposition enthalpy in ordered Mg-In alloys induced by growing hydrogen concentration. Kovové materiály 58 (2020) 161-167

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significantly decreased stability of MgH2 in the Mg-In-C alloy system: Long-period-stacking-ordering as a new way how to improve performance of hydrogen storage alloys?. Renewable Energy 150 (2020) 204-2122019

Král L., Čermák J.: Improvement of hydrogen storage properties of Mg by catalytic effect of Al-containing phases in Mg-Al-Ti-Zr-C powders. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 13561-13568

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Improved hydrogen sorption kinetics in Mg modified by chosen catalysts. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 8315-83242018

Čermák J., Král L.: Hydrogen absorption in carbon allotropes and talc. Kovové materiály 56 (2018) 75-80

Čermák J., Král L.: Hydrogen storage behavior of Mg@Mg2Si and Mg@Mg17Al12 alloys with additions of carbon allotropes and talc. J. Alloys Comp. 744 (2018) 252-259