Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGrInHy - H2020
AgenturaEuropean Commission, FP7
Doba řešení2016-02-29 - 2019-02-27

Anotace
GrInHy: Zelený (ekologický) vodík na průmyslové úrovni prostřednictvím vysokoteplotní elektrolýzy (Design, výroba a provoz reversibilního generátoru využívajícího technologii pevných článků na bázi oxidické keramiky v odpovídajícím průmyslovém prostředí)
Open access publications can be found in the GrInHy Publications Repository.


2019

Javed H., Sabato A., Dlouhý I., Halasová M., Bernardo E., Salvo M., Herbrig K., Walter C., Smeacetto F.: Shear Performance at Room and High Temperatures of Glass-Ceramic Sealants for Solid Oxide Electrolysis Cell Technology. Materials 12 (2019) 298

Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 3062018

Masini A., Šiška F., Ševeček O., Chlup Z., Dlouhý I.: Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, International Journal of Applied Ceramic Technology. J. Appl. Ceram. Technol. 15 (2018) 370-379