Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné instituce

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektuRVO 68081723
AgenturaAkademie věd České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Pokrývá hlavní část aktivity ústavu. Na jeho řešení se podílejí rozhodující částí své aktivity všechny výzkumné skupiny. Cílem je přispět k postupnému prohlubování poznání vztahu mezi mikrostrukturou v celém objemu i na površích a rozhraních na jedné straně a vlastnostmi na druhé straně. Na tomto základě je možné optimalizovat jak mikrostrukturu, tak vlastnosti a konstruovat materiály zcela nové. Konkrétně je výzkum zaměřen na ultrajemnozrnné materiály, mikrokrystalické, nanokrystalické a amorfní materiály, intermetalika, monokrystaly a polykrystaly superslitin, pokročilé ocele, pokročilé hořčíkové slitiny, pokročilé slitiny železa a niklu, paměťové slitiny, kompozitní a nanokompozitní materiály, kovové lamináty, bezolovnaté pájky, magnetické polovodiče a polokovové magnety, magnetické multivrstvy a silicidy transitivních kovů. Studované fyzikální vlastnosti zahrnují relevantní mechanické vlastnosti (creep, únava, křehký lom) a/nebo vybrané elektrické a magnetické vlastnosti.


2021

Lejček P., Hofmann S., Všianská M., Šob M.: Entropy matters in grain boundary segregation. Acta Mater. 206 (2021) 116597

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Sobota J., Fořt T., Matějka M., Kruml T., Hutař P.: Determination of the yield stress in Al thin film by applying bulge test. Journal of Physics: Conference Series 1777 (2021) 0120302020

Friák M., Lago D., Koutná N., Holec D., Rebok T., Šob M.: Multi-phase ELAStic Aggregates (MELASA) software tool for modeling anisotropic elastic properties of lamellar composites. Computer Physics Communications 247 (2020) 1068632019

Friák M., Všianská M., Šob M.: A quantum-mechanical study of clean and Cr-segregated antiphase boundaries in Fe3Al. Materials 12 (2019) 3954

Káňa T., Zouhar M., Černý M., Šob M.: Ab initio study of the theoretical strength and magnetism of the Fe-Pd, Fe-Pt and Fe-Cu nanocomposites. J. Magn. Magn. Mater. 469 (2019) 100-107

Elhadidy H.: Electromigration and Polarization in Schottky Contacts CdTe Based Compounds. Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications 52 (2019) 13-18

Koutná N., Řehák P., Chen Z., Bartosik M., Fallmann M., Černý M., Zhang Z., Friák M., Šob M., Mayrhofer P., Holec D.: Correlating structural and mechanical properties of AlN/TiN superlattice films. Scr. Mater. 165 (2019) 159-163

Elhadidy H., Hassan A.: Effect of Zr+4 doping on characteristics and sonocatalytic activity of TiO2/carbon nanotubes composite catalyst for degradation of chlorpyrifos. J. Phys. Chem. Solids 129 (2019) 180-187

Černý M., Šesták P., Řehák P., Všianská M., Šob M.: Atomistic approaches to cleavage of interfaces. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 27 (2019) 035007

Tinoco Navarro H., Holzer J., Pikálek T., Buchta Z., Lazar J., Chlupová A., Kruml T., Hutař P.: Determination of elastic parameters of Si3N4 thin films by means of a numerical approach and bulge tests. Thin Solid Films 672 (2019) 66-74

Babinský T., Polák J.: Effective and internal stresses in 713LC and Rene 41 superalloys using analysis of the hysteresis loop shape. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 523-528

Meng F., Zhen Y., Všianská M., Friák M., Šob M.: Theoretical investigations on structural, elastic, thermodynamic and electronic properties of Al3Ti and Al3V compounds in L12 structure under high pressure. Mat. Res. Express 6 (2019) 056536

Meng F., Všianská M., Friák M., Šob M.: Surface-induced magnetism in intermetallics: Ni3Ge compound as a case study. J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 273-281

Friák M., Buršíková V., Pizúrová N., Pavlů J., Jirásková Y., Homola V., Miháliková I., Slávik A., Holec D., Všianská M., Koutná N., Fikar J., Janičkovič D., Šob M., Neugebauer J.: Elasticity of Phases in Fe-Al-Ti Superalloys: Impact of Atomic Order and Anti-Phase Boundaries. Crystals 9 (2019) 299

Elhadidy H., Mahi F., Franc J., Schneeweiss O.: Calculations of High-Frequency Noise Spectral Density of Different CdTe Metal-Semiconductor-Metal Schottky Contacts. J. Electronic Mater. 11 (2019) 1-72018

Petráš R., Polák J.: Damage mechanism in austenitic steel during high temperature cyclic loading with dwells. Int. J. Fatigue 113 (2018) 335-344

Friák M., Kroupa P., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Pressure-Induced Reversal of Elastically Stiff and Soft Directions in YN and ScN and Its Effect in Nanocomposites Containing These Nitrides. Nanomaterials 8 (2018) 1049

Friák M., Oweisová S., Pavlů J., Holec D., Šob M.: An ab initio study of thermodynamic and mechanical stability of Heusler-based Fe2AlCo polymorphs. Materials 11 (2018) 1543

Friák M., Holec D., Šob M.: Quantum-Mechanical Study of Nanocomposites with Low and Ultra-Low Interface Energies. Nanomaterials 8 (2018) 1057

Šesták P., Friák M., Holec D., Všianská M., Šob M.: Strength and Brittleness of Interfaces in Fe-Al Superalloy Nanocomposites under Multiaxial Loading: An ab initio and Atomistic Study. Nanomaterials 8 (2018) 873

Elhadidy H., Mahi F., Franc J., Musiienko A., Dedic V., Schneeweiss O.: High frequency noise calculation in Schottky metal-semiconductor-metal structure and parameter retrieval of nanometric CdTe structure. Thin Solid Films 65 (2018) 340-344

Elhadidy H., Franc J., Dedic V., Musiienko A.: Transient phenomena at Schottky Au-CdZnTe interface. J. Instrument. 13 (2018) C10001

Friák M., Zelený M., Všianská M., Holec D., Šob M.: An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si. Materials 11 (2018) 2263

Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., McComb D., Kruml T., Polák J., Mills M.: Atomic resolution characterization of strengthening nanoparticles in a new high-temperature-capable 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 719 (2018) 49-60

Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 06005

Koutná N., Holec D., Friák M., Mayrhofer P., Šob M.: Stability and elasticity of metastable solid solutions and superlattices in the MoN-TaN system: First-principles calculations. Mater. & Design 144 (2018) 310-322

Lejček P., Všianská M., Šob M.: Recent trends and open questions in grain boundary segregation (INVITED FEATURE PAPER). J. Mater. Res. 33 (2018) 2647-2660

Elhadidy H., Musiienko A., Grill R., Schneeweiss O., Franc J., Moravec P.: Study of electromigration phenomena in Au/p-type CdTe with two Schottky contacts. J. Instrument. 13 (2018) C10002

Paidar V., Šob M., Vítek V.: Dislocation dissociations in C11b MoSi2 and their impact on its plastic deformation. Intermetallics 97 (2018) 34-41

Friák M., Slávik A., Miháliková I., Holec D., Všianská M., Šob M., Palm M., Neugebauer J.: Origin of the low magnetic moment in Fe2AlTi: An ab initio study. Materials 11 (2018) 17322017

Man J., Smaga M., Kuběna I., Eifler D., Polák J.: Effect of metallurgical variables on the austenite stability in fatigued AISI 304 type steels. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 139-159

Lejček P., Šob M., Paidar V.: Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated results. Prog. Mater. Sci. 87 (2017) 83-139

Mazánová V., Polák J., Škorík V., Kruml T.: Multiaxial elastoplastic cyclic loading of austenitic 316L steel. Frattura ed Integrita Strutturale 11 (2017) 162-169

Všianská M., Vémolová H., Šob M.: Segregation of sp-impurities at grain boundaries and surfaces: comparison of fcc cobalt and nickel. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 25 (2017) 085004

Mazánová V., Škorík V., Kruml T., Polák J.: Cyclic response and early damage evolution in multiaxial cyclic loading of 316L austenitic steel. Int. J. Fatigue 100 (2017) 466-476

Polák J., Mazánová V., Heczko M., Petráš R., Kuběna I., Casalena L., Man J.: The role of extrusions and intrusions in fatigue crack initiation. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 46-60

Vřešťál J., Pavlů J., Wdowik U., Šob M.: Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature. J. Mining Metall. B 53 (2017) 239-247

Heczko M., Esser B., Smith T., Beran P., Mazánová V., Kruml T., Polák J., Mills M.: On the origin of extraordinary cyclic strengthening of the austenitic stainless steel Sanicro 25 during fatigue at 700 C. J. Mater. Res. 32 (2017) 4342-4353

Lejček P., Šob M., Paidar V.: Segregace příměsí na hranicích zrn a mezikrystalová křehkost - významná česká stopa ve fyzice materiálů. Čs. čas. fyz. 67 (2017) 203-211

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Chlup Z., Žižka R., Kania J., Přibyl M.: Fracture behaviour of teeth with conventional and mini-invasive access cavity designs. J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 4423-4429

Mazánová V., Heczko M., Kuběna I., Polák J.: Surface Relief Formation in Relation to the Underlying Dislocation Arrangement. Solid State Phenom. 258 (2017) 526-529

Hassan A., Elhadidy H., Abdel-Mohnsen A.: Adsorption and photocatalytic detoxification of diazinon using iron and nanotitania modified activated carbons. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 75 (2017) 299-306

Heczko M., Polák J., Kruml T.: Microstructure and dislocation arrangements in Sanicro 25 steel fatigued at ambient and elevated temperatures. Mater. Sci. Eng. A 680 (2017) 168-181

Schneeweiss O., Friák M., Dudová M., Holec D., Šob M., Kriegner D., Holý V., Beran P., George E., Neugebauer J., Dlouhý A.: Magnetic properties of the CrMnFeCoNi high-entropy alloy. Phys. Rev. B 96 (2017) 014437

Polák J., Mazánová V., Heczko M., Kuběna I., Man J.: Profiles of persistent slip markings and internal structure of underlying persistent slip bands. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 40 (2017) 1101-1116

Dey P., Nazarov R., Dutta B., Yao M., Herbig M., Friák M., Hickel T., Raabe D., Neugebauer J.: Ab initio explanation of disorder and off-stoichiometry in Fe-Mn-Al-C kappa-carbides. Phys. Rev. B 95 (2017) 1041082016

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Polák J., Roupcová P., Beran P., Kruml T.: Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C. Mater. & Design 99 (2016) 284-292

Polák J., Mazánová V., Kuběna I., Heczko M., Man J.: Surface Relief and Internal Structure in Fatigued Stainless Sanicro 25 Steel. Metall. Mater. Trans. A 47A (2016) 1907-1911

Polák J., Man J.: Experimental evidence and physical models of fatigue crack initiation. Int. J. Fatigue 91 (2016) 294-303

Gröger R., Marchand B., Lookman T.: Dislocations via incompatibilities in phase-field models of microstructure evolution. Phys. Rev. B 94 (2016) 054105

Polák J., Petráš R., Mazánová V.: Basic Mechanisms Leading to Fatigue Failure of Structural. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 289-294

Pavlů J., Vřešťál J., Šob M.: Ab initio study of energetics and magnetism of sigma phase in Co-Mo and Fe-Mo systems. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 24 (2016) 025006

Černý M., Šesták P., Řehák P., Všianská M., Šob M.: Ab initio tensile tests of grain boundaries in the fcc crystals of Ni and Co with segregated sp-impurities. Mater. Sci. Eng. A 669 (2016) 218-225

Chlupová A., Chlup Z., Kruml T.: Fatigue properties and microstructure of quasicrystalline AlFeCrTi alloy. Int. J. Fatigue 91 (2016) 251-256

Zouhar M., Šob M.: Ab initio study of deformed As, Sb, and Bi with an application to thin films. Phys. Rev. B 94 (2016) 184110

Petráš R., Škorík V., Polák J.: Thermomechanical fatigue and damage mechanisms in Sanicro 25 steel. Mater. Sci. Eng. A 650 (2016) 52-62

Petráš R., Škorík V., Polák J.: Damage Evolution in Thermomechanical Loading of Stainless Steel. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3407-3414

Káňa T., Hüger E., Legut D., Čák M., Šob M.: Magnetism and deformation of epitaxial Pd and Rh thin films. Phys. Rev. B 93 (2016) 134422

Fabritius H., Ziegler A., Friák M., Nikolov S., Huber J., Seidl B., Ruangchai S., Alagboso F., Karsten S., Lu J., Janus A., Petrov M., Zhu L., Hemzalová P., Hild S., Raabe D., Neugebauer J.: Functional adaptation of crustacean exoskeletal elements. Bioinspir. & Biomim. 11 (2016) 055006

Abdel-Mohnsen A., Jančar J., Massaoud D., Fohlerová Z., Elhadidy H., Spotz Z., Hebeish A.: Novel chitin/chitosan-glucan wound dressing. Int. J. Pharmaceut. 510 (2016) 86-99

Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Evolution of the cyclic plastic response of Sanicro 25 steel cycled at ambient and elevated temperatures. Int. J. Fatigue 83 (2016) 75-83

Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC-based, composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 50 (2016) 1547-15542015

Gröger R., Vítek V.: Determination of positions and curved transition pathways of screw dislocations in BCC crystals from atomic displacements. Mater. Sci. Eng. A 643 (2015) 203-210

Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Dlouhý I.: Micro fibres containing laminates prepared by EPD: microstructure and fracture behaviour. Key Eng. Mater. 654 (2015) 53-57

Paidar V., Čák M., Šob M., Inui H.: What Types of Stacking Faults and Dislocation Dissociations Can Be Found in Transition-Metal Disilicides. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 589-591

Ostapovec A., Buršík J., Gröger R.: Deformation due to migration of faceted twin boundaries in magnesium and cobalt. Philos. Mag. 95 (2015) 4106-4117

Rogl G., Grytsiv A., Buršík J., Horký J., Anbalagan R., Bauer E., Mallik R., Rogl P., Zehetbauer M.: Changes in microstructure and physical properties of skutterudites after severe plastic deformation. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 3715-3722

Pavlů J., Řehák P., Vřešťál J., Šob M.: Combined quantum-mechanica land Calphad approach to description of heat capacity o fpure elements below room temperature. CALPHAD 51 (2015) 161-171

Ostapovec A., Serra A.: Evolution of Matrix-Twin Interfaces of (1 0 -1 2) Twin in Magnesium. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 661-663

Man J., Valtr M., Petrenec M., Dluhoš J., Kuběna I., Obrtlík K., Polák J.: AFM and SEM-FEG study on fundamental mechanisms leading to fatigue crack initiation. Int. J. Fatigue 76 (2015) 11-18

Polák J., Man J.: Quantitative model of the surface relief formation in cyclic straining. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 675-680

Polák J., Petrenec M., Chlupová A., Tobiáš J., Petráš R.: Cyclic plastic response of nickel-based superalloy at room and at elevated temperatures. Materials Testing 57 (2015) 119-125

Polák J., Man J.: Initiation of stage I fatigue cracks - experiments and models. Procedia Eng. 101 (2015) 386-394

Polák J., Petráš R.: Hysteresis loop analysis in cyclically strained materials. Adv. Struct. Mater. 57 (2015) 185-205

Kroupa A., Káňa T., Buršík J., Zemanová A., Šob M.: Modelling of phase diagrams of nanoalloys with complex metallic phases: Application to Ni-Sn. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 28200-28210

Pokluda J., Černý M., Šob M., Umeno Y.: Ab initio calculations of mechanical properties: Methods and applications. Prog. Mater. Sci. 58 (2015) 43-49

Polák J., Petráš R., Mazánová V.: Basic mechanisms leading to fatigue failure of structural materials. Trans. Indian Inst. Metals 1 (2015) 1-6

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Svítilová J., Halasová M.: Effect of ageing at 1200 °C in oxidative environment on the mechanical response of SiOC foams. Ceram. Int. 41 (2015) 9030-9034

Chlup Z., Bača L., Halasová M., Neubauer E., Hadraba H., Stelzer N., Roupcová P.: Effect of metallic dopants on the microstructure and mechanical properties of TiB2. J. Eur. Ceram. Soc. 35 (2015) 2745-2754

Paidar V., Čák M., Šob M., Inui H.: Planar defects and dislocations in transition-metal disilicides. Intermetallics 58 (2015) 43-49

Zobač O., Sopoušek J., Kroupa A.: Calphad-type assessment of the Sb-Sn-Zn ternary system. CALPHAD 51 (2015) 51-56

Gröger R., Leconte L., Ostapovec A.: Structure and stability of threading edge and screw dislocations in bulk GaN. Comp. Mater. Sci. 99 (2015) 195-202

Halasová M., Černý M., Strachota A., Chlup Z., Dlouhý I.: Fracture response of SiOC based composites on dynamic loading. J. Composite Mater. 1 (2015) 1-8

Řehák P., Černý M., Šob M.: Mechanical stability of Ni and Ir under hydrostatic and uniaxial loading. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 23 (2015) 055010

Fikar J., Gröger R.: Interactions of prismatic dislocation loops with free surfaces in thin foils of body-centered cubic iron. Acta Mater. 99 (2015) 392-4012014

Štrof J., Pavlů J., Wdowik U., Buršík J., Šob M., Vřešťál J.: Laves phases in the V-Zr system below room temperature: Stability analysis using ab initio results and phase diagram. CALPHAD 44 (2014) 62-69

Polák J., Petráš R., Heczko M., Kuběna I., Kruml T., Chai G.: Low cycle fatigue behavior of Sanicro 25 steel at room and at elevated temperature. Mater. Sci. Eng. A 615 (2014) 175-182

Ostapovec A., Gröger R.: Twinning disconnections and basal-prismatic twin boundary in magnesium. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 025015

Wind J., Romaniv O., Schöllhammer G., Buršík J., Michor H., Giester G., Rogl P.: The systems Tantalum(Niobium)-Cobalt-Boron. J. Phase Equil. Diffus. 35 (2014) 43-85

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Zouhar M., Knésl Z.: Assessment of the stability of a surface crack in laminates. Mech. Comp. Materials 50 (2014) 9-16

Polák J., Man J.: Cyclic slip localization and crack initiation in crystalline materials. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 452-457

Polák J., Man J., Kuběna I.: The true shape of persistent slip markings in fatigued metals. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 781-784

Zobač O., Sopoušek J., Buršík J., Zemanová A., Roupcová P.: Experimental study of the Sb-Sn-Zn alloy system. Metall. Mater. Trans. A 45 (2014) 1181-1188

Ostapovec A., Serra A.: Characterization of the matrix-twin interface of a (1012) twin during growth. Philos. Mag. 94 (2014) 2827-2839

Fischer F., Svoboda J., Petryk H.: Thermodynamic extremal principles for irreversible processes in materials science. Acta Mater. 67 (2014) 1-20

Man J., Valtr M., Kuběna I., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and FIB study of cyclic strain localization and surface relief evolution in fatigued f.c.c. polycrystals. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 524-529

Sopoušek J., Pinkas J., Brož P., Buršík J., Vykoukal V., Škoda D., Stýskalík A., Zobač O., Vřešťál J., Hrdlička A., Šimbera J.: Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. J. Nanomater. 2014 (2014) 638964

Chlup Z., Hadraba H., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I., Bermejo R.: On the determination of the stress-free temperature for alumina-zirconia multilayer structures. Ceram. Int. 40 (2014) 5787-5793

Jácome L., Nörtershäuser P., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: On the nature of gama´ phase cutting and its effect on high temperature and low stress creep anisotropy of Ni-base single crystal superalloys. Acta Mater. 69 (2014) 246-264

Svoboda J., Fischer F.: Abnormal grain growth: a non-equilibrium thermodynamic model for multi-grain binary systems. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 015013

Man J., Weidner A., Klapetek P., Polák J.: Slip activity of persistent slip bands in early stages of fatigue life of austenitic 316L steel. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 785-788

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation dynamics applied to a motion of low-angle tilt boundaries. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 87-91

Fischer F., Svoboda J.: Diffusion of elements and vacancies in multi-component systems. Prog. Mater. Sci. 60 (2014) 338-367

Lejček P., Zheng L., Hofmann S., Šob M.: Applied Thermodynamics: Grain Boundary Segregation. Entropy 16 (2014) 1462-1483

Polák J., Petráš R., Heczko M., Kruml T., Chai G.: Analysis of Cyclic Plastic Response of Heat Resistant Sanicro 25 Steel at Ambient and Elevated Temperatures. Procedia Eng. 74 (2014) 68-73

Polák J., Man J.: Fatigue crack initiation - The role of point defects. Int. J. Fatigue 65 (2014) 18-27

Fischer F., Svoboda J.: Formation of bubbles by hydrogen attack and elastic-plastic deformation of the matrix. Int. J. Plast. 63 (2014) 110-123

Chlup Z., Černý M., Strachota A., Halasová M., Dlouhý I.: Fibre-matrix interface development during high temperature exposition of long fibre reinforced SiOC matrix. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 401-404

Petrenec M., Polák J., Tobiáš J., Šmíd M., Chlupová A., Petráš R.: Analysis of cyclic plastic response of nickel based IN738LC superalloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 44-50

Svoboda J., Mori G., Prethaler A., Fischer F.: Determination of trapping parameters and the chemical diffusion coefficient from hydrogen permeation experiments. Corros. Sci. 82 (2014) 93-100

Gröger R.: Which stresses affect the glide of screw dislocations in bcc metals?. Philos. Mag. 94 (2014) 2021-2030

Sopoušek J., Vřešťál J., Pinkas J., Brož P., Buršík J., Stýskalík A., Škoda D., Zobač O., Lee J.: Cu-Ni nanoalloy phase diagram - Prediction and experiment. CALPHAD 45 (2014) 33-39

Polák J., Man J.: Mechanisms of extrusion and intrusion formation in fatigued crystalline materials. Mater. Sci. Eng. A 596 (2014) 15-24

Holec D., Friák M., Dlouhý A., Neugebauer J.: Ab initio study of point defects in NiTi-based alloys. Phys. Rev. B 89 (2014) 014110

Gröger R.: Thermodynamics of dislocation pattern formation at the mesoscale. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 79-822013

Malík Z., Grytsiv A., Rogl P., Giester G., Buršík J.: Phase relations and structural features in the system Ni-Zn-B. J. Solid State Chem. 198 (2013) 150-161

Černý M., Šesták P., Pokluda J., Šob M.: Shear instabilities in perfect bcc crystals during simulated tensile tests. Phys. Rev. B 87 (2013) 014117

Hemzalová P., Friák M., Šob M., Ma D., Udyansky A., Raabe D., Neugebauer J.: Ab initio study of thermodynamic, electronic, magnetic, structural, and elastic properties of Ni4N allotropes. Phys. Rev. B 88 (2013) 174103

Lejček P., Šob M., Paidar V., Vítek V.: Why calculated energies of grain boundary segregation are unreliable when segregant solubility is low. Scr. Mater. 68 (2013) 547-550

Hackl K., Fischer F., Klevakina K., Renner J., Svoboda J.: A Variational Approach to Grooving and Wetting. Acta Mater. 61 (2013) 1581-1591

Rothová V.: A simple measurement of the Ni-63 diffusion profiles by residual activity method using a liquid scintillation counter. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 729 (2013) 702-706

Svoboda J., Fischer F., Schillinger W.: Formation of Multiple Stoichiometric Phases in Binary Systems by Combined Bulk and Grain Boundary Diffusion - Experiments and Model. Acta Mater. 61 (2013) 32-39

Polák J., Kuběna I., Man J.: The shape of early persistent slip markings in fatigued 316L steel. Mater. Sci. Eng. A 564 (2013) 8-12

Svoboda J., Fischer F.: A New Computational Treatment of Reactive Diffusion in Binary Systems. Comp. Mater. Sci. 78 (2013) 39-46

Srivastava K., Gröger R., Weygand D., Gumbsch P.: Dislocation motion in tungsten: Atomistic input to discrete dislocation simulations. Int. J. Plast. 47 (2013) 126-142

Kruml T., Martin J.: Dislocation densities and internal stress in Ni3Al. Philos. Mag. 93 (2013) 50-59

Fischer F., Mori G., Svoboda J.: Modelling the Influence of Trapping on Hydrogen Permeation in Metals. Corros. Sci. 76 (2013) 382-389

Gröger R., Vítek V.: Stress dependence of the Peierls barrier of 1/2<111> screw dislocations in bcc metals. Acta Mater. 61 (2013) 6362-6371

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92

Fischer F., Svoboda J., Kozeschnik E.: Interstitial Diffusion in Systems with Multiple Sorts of Traps. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 025008

Nezbedová E., Hutař P., Zouhar M., Knésl Z., Sadílek J., Náhlík L.: The applicability of the Pennsylvania Notch Test for a new generation of PE pipe grades. Polymer Testing 32 (2013) 106-114

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Determination of Depths of Interstitial Traps from Thermodynamic Data - A New View on Carbon Trapping and Diffusion. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 0650122012

Polák J., Man J., Petrenec M.: Damage evolution during fatigue in structural materials. Procedia Mater. Sci. 1 (2012) 3-12

Pavlů J., Šob M.: Ab Initio Study of C14 Laves PhasesS in Fe-based Systems. J. Mining Metall. B 48 (2012) 395-401

Káňa T., Šob M.: Mechanical and magnetic properties of Mn-Pt compounds and nanocomposites. Phys. Rev. B 85 (2012) 214438

Fischer F., Svoboda J., Hackl K.: Modelling the Kinetics of a Triple Junction. Acta Mater. 60 (2012) 4704-4711