Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podmínek

ŘešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektu17-23964S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Slitiny jsou založeny na jednom hlavním prvku a zlepšení jeho vlastností přidanými legurami. Vysoce entropické slitiny obsahují několik prvků v přibližně stejných poměrech. Vysoká entropie uspořádání slitiny pak převýší volnou entalpii tvorby sloučenin a fází. Vybraná referenční vysoce entropická slitina CoCrFeNiMn má jednoduchou jedno fázovou mikrostrukturu a výborné mechanické vlastnosti jak za vysokých, tak za kryogenních teplot. Za vysokých teplot ale pevnost této vysoce entropické slitiny výrazně klesá z důvodu omezení jejího zhouževnatění distorzí mřížky narušené tepelnými pohyby atomů. Cílem tohoto projektu je zlepšit vysoko teplotní odolnost slitiny pomocí vnesení disperze do mikrostruktury cestou přípravy mechanickým legováním. Zhouževnatění částicemi může významně snížit pokles pevnosti slitiny za vysokých teplot a zlepšit její creepové chování. Cílem projektu bude také změna chemického složení slitiny nízko aktivačními prvky tak, aby slitina byla vhodná pro použití v radiačním prostředí za vysokých teplot bez toho, aby byly zhoršeny její výborné mechanické vlastnosti.


2020

Moravčík I., Hadraba H., Li L., Dlouhý I., Raabe D., Li Z.: Yield strength increase of a CoCrNi medium entropy alloy by interstitial nitrogen doping at maintained ductility. Scr. Mater. 178 (2020) 391-397

Šiška F., Čech J., Haušild P., Hadraba H., Chlup Z., Husák R., Stratil L.: Twinning in CoCrFeNiMn high entropy alloy induced by nanoindentation. Mater. Sci. Eng. A 784 (2020) 139297

Vilémová M., Hadraba H., Weiss Z., Lukáč F., Csáki Š., Chlup Z., Matějíček J., Chráska T.: Phase, Composition and Structure Changes of CoCrNi-Based Concentrated Alloys Resulting from High Temperature Oxidation. Materials 13 (2020) 22762019

Husák R., Hadraba H., Chlup Z., Heczko M., Kruml T., Puchý V.: ODS EUROFER Steel Strengthened by Y-(Ce, Hf, La, Sc, and Zr) Complex Oxides. Metals 9 (2019) 1148

Chlup Z., Fintová S., Hadraba H., Kuběna I., Vilémová M., Matějíček J.: Fatigue Behaviour and Crack Initiation in CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy Processed by Powder Metallurgy. Metals 9 (2019) 1-122018

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-1042017

Moravčík I., Čížek J., Kováčová Z., Nejezchlebová J., Kitzmantel E., Neubauer E., Kuběna I., Horník V., Dlouhý I.: Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Metallurgy CoCrNi Medium Entropy Alloy. Mater. Sci. Eng. A 701 (2017) 370-380