Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúzní zpracování vrstev připravených plazmovou nitridací

Číslo projektu106/98/1368
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1997-12-31 - 2000-12-30

Anotace
Izotermické žíhání, jako následnou operaci po mikropulzní nitridaci není dosud možno optimálně navrhovat. Doba i teplota žíhání se volí pouze odhadem, dle zkušeností technologa. Z hlediska technické praxe i základního výzkumu je důležité získat informace, teoreticky objasnit difúzní a strukturní procesy probíhající v plazmově nitridovaných vrstvách během jejich izotermického žíhání. Podstatou experimentální části bude především kvantitativní stanovení redistribuce intersticiálních prvků - dusíka uhlíku ve vrstvě - vzhledem k prvkům substitučním - k železu a dalším doprovodným a legujícím prvkům. Dále bude provedena strukturní a fázová analýza a výsledky budou doplněny měřením tvrdosti a mikrotvrdosti. Na základě změn ve vrstvě budou stanoveny difúzní a fázové charakteristiky obou skupin prvků a vypracován termodynamický a difúzní a fázové charakteristiky obou skupin prvků a vypracován termodynamický a difúzní model redistribuce prvků v plazmově nitridované vrstvě konečné tloušťky.


Nic nebylo nalezeno / nothing found