Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

DICRAgg

ŘešitelIng. Petr Miarka, Ph.D.
Číslo projektu8J24AT001
Interní číslo projektu424020
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2024-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Navrhovaný mobilitní projekt je zaměřen na analýzu lomového chování betonové směsi s recyklovaným kamenivem (RA). Tentokrát se výzkumné téma úzce zaměřuje na lomovou analýzu rozhraní mezi novou cementovou matricí a betonovým RA. Lomově mechanická analýza poskytne komplexní výsledky, které pomohou zlepšit celkové vlastnosti navrhované betonové směsi. Vzhledem k tomu, že rozhraní mezi novou cementovou směsí a betonovým RA má vysokou pórovitost a povětšinou ostré hrany, představuje nejslabší článek celé směsi a v tomto místě se mohou iniciovat trhliny (poškození). Proto bude věnována zvláštní pozornost zlepšení tohoto rozhraní pomocí principu karbonatace. Použití karbonatace by mohlo výrazně zlepšit vlastnosti rozhraní bez dodatečného přimíchání cementu do směsi a rovněž představuje potenciál pro zachycení oxidu uhličitého z atmosféry. V rámci tohoto projektu bude kvantifikován vliv RA a karbonátovaného RA na celkové vlastnosti navržené betonové směsi.  Kromě toho mobilitní projekt posílí spolupráci a navázání kontaktů mezi TUW a ÚFM, což může případně vést k přípravě bilaterálního výzkumného projektu podaného do výzev národních nebo evropských agentur.