Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Miarka Petr

Ing. Petr Miarka, Ph.D.

Místnost603
Telefon+420 532 290 430
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDY-5612-2018
Pozicevědecký pracovník - Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE)

Osobní informace
Vzdělání:
 • 2010-2014 Vysokoškolské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor Konstrukce a statika staveb – Betonové konstrukce
 • 2014-2017 Vysokoškolské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor Konstrukce a statika staveb – Stavební mechanika
Profesní rozvoj:
 • 2017-2021: Postgraduální studium VUT v Brně - Fakulta stavební a ÚFM, AV ČR; disertace v pdf
 • 2017-2021: ÚFM AV ČR - Ph.D student ve skupině Vysokocyklové únavy (VCÚ), ÚFM AV ČR, v. v. i.
 • 09/2021-07/2022: Post-doktorská stáž na Magnel-Vandepitte Laboratory při Gent University, Gent, Belgie
 • Od 08/2022 výzkumný pracovník ve skupině Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE), ÚFM AV ČR, v. v. i.
 • Od 01/2018 Ústav stavební mechaniky, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, (STM FAST VUT) – odborný asistent.
Zahraniční stáže:
 • 09/2015-06/2016 – Erasmus+ výukový pobyt Gent university, Gent, Belgie – zpracování závěrečné práce
 • 02/2018-08/2018 – stáž v rámci Erasmus+ na Gent University, Gent, Belgie – práce na tématu disertace
 • 11/2018 – Free-movers stáž na University of Seville, Seville, Španělsko (3 týdny)
 • 10/2019 – stáž AVČR na Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japonsko, (3 týdny)
Projekty:
 • Od 10/2023 – vedoucí junior výzkumného záměru VZ1 - Hybridní silikátové hmoty a jejich technologické aplikace projektu OP JAK: Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR):  CZ.02.01.01/00/22_008/0004631
 • 09/2023-08/2024 - 29. Veřejná grantová soutěž IT4I: OPEN-29-13: Concrete Fracture: A meso-level approach
Ocenění:
 • 01/2017 – 12/2020 Brno PhD Talent – stipendium pro Ph.D. studenty financováno městem Brno a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu
 • 01/2022-12/2023 – Program podpory perspektivních lidských zdrojů (PPLZ) AV ČR, v.v.i.
Researcher ID: Y-5612-2018 ORCID: 0000-0002-4103-8617

Činnost
Analýza lomové odolnosti a únavové životnosti stavebních materiálu; kombinovaný mód namahání I/II; DIC; MKP; lomová procesní zóna v betonu.


2024

Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Fatigue crack propagation near a corrosion pit in a HSS specimen. Theor. Appl. Fract. Mech. 129 (2024) 1042142023

Bílek V., Bujdoš D., Dubovský V., Khestl F., Procházka L., Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Development of fracture and other mechanical properties of concretes with different curing. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020010

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Seitl S.: Laser cladded protective layer on the S960 change of microhardness in the vicinity of the bi-material interface. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 101-106

Miarka P., Cruces A., Lopez-Crespo P., De Corte W.: On the localisation of the FPZ under a pure mode II load identified by a hybrid method. Eng. Fract. Mech. 279 (2023) 109019

Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Bílek V., Benešová A., Merta I., Seitl S.: On the fatigue resistance of high performance concrete. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020040

Juhászová T., Miarka P., Seitl S.: Comparison of crack growth rates of IPE beams made from stainless steel in three-point bending. Procedia Struct. Integr. 51 (2023) 213-218

Miarka P., Seitl S., Klusák J., Malíková (Šestáková) L., Merta I., Bílek V.: High-cycle fatigue cracks in concrete investigated by micro cT tomography.. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 124-129

Miarka P., Cruces A., Lopez-Crespo P., De Corte W.: Fracture process zone development and length assessment under the mixed-mode I/II load analysed by digital image correlation technique. Cement and Concrete Research 173 (2023) 1-22

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Numerical modelling of stress field near a crack tip influenced by corrosion. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020023

Juhászová T., Miarka P., Jindra D., Kala Z., Seitl S.: Evaluation of fatigue crack growth rates in an IPE beam made of AISI 304 under various stress ratios. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 172-1772022

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the interphase between laser-cladded metal layer and steel substrate on the fatigue propagation of a short edge crack. Frattura ed Integrita Strutturale 59 (2022) 514-524

Seitl S., Benešová A., Blasón Gonzáles S., Miarka P., Klusák J., Bílek V.: Advanced statistical evaluation of fatigue data obtained during the measurement of concrete mixtures with various water-cement ratio. Engineering mechanics 2022 1 (2022) 361-364

Blasón Gonzáles S., Werner T., Kruse J., Madia M., Miarka P., Seitl S., Benedetti M.: Determination of fatigue crack growth in the near-threshold regime using small-scale specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103224

Miarka P., Seitl S., Bílek V., Cifuentes Bulte H.: Assessment of fatigue resistance of concrete: S-N curves to the Paris law curves. Construction and Building Materials 341 (2022) 127811

Juhászová T., Miarka P., Jindra D., Kala Z., Seitl S.: Comparison of crack propagation rates in selected structural components made from AISI 304 grades: Three-point bending test. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1090-10972021

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Crack behaviour at the interface of a surface layer applied ona steel substrate by laser cladding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1209 (2021) 12049

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the bi-material interface on the crack propagation through a thin protective layer. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 605-612

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Kucharczyková B., Šimonová H.: Williams expansion utilized for assessment of crack behaviour under mixed-mode loading in alkali-activated fine-grained composite. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 1151-1161

Fernandéz G., Miarka P., Seitl S.: Influence of thickness on the values of stress intensity factor in compact tension specimen. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 2021 (2021) 54-59

Braet L., Juhászová T., Jindra D., Miarka P., Seitl S.: Finding the optimal stress state of a stainless-steel IPE profile for fatigue experiments. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 1065-1072

Seitl S., Andrade Lizarro J., Miarka P.: Mixed Mode I/II Fracture Resistance of Various Civil Engineering Materials by Selected Criteria. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 312-319

Juhászová T., Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Fatigue behaviour of a short crack in a thin protective layer laser-cladded on a steel substrate. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 25-28

Juhászová T., Miarka P., Seitl S.: Non-traditional geometry for wedge-splitting test. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 1-52020

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Evaluation of the SIF and T-stress values of the Brazilian disc with a central notch by hybrid method . Int. J. Fatigue 135 (2020) 105562

Seitl S., Miarka P., Rozsypalová I., Pokorná K., Keršner Z., Katzer J., Zarzycki P.: Mechanical fracture properties of concrete with lunar aggregate simulant. MATEC Web Conf. 323 (2020) 01014

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Influence of the constraint effect on the fatigue crack growth rate in S355 J2 steel using digital image correlation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 43 (2020) 1703-1718

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Mixed-mode crack propagation in a semi-circular disc under bending made of an environmental-friendly concrete. Procedia Struct. Integr. 28 (2020) 403-410

Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Utilization of Williams power series for etimation of crack behavior under mixed-mode loading. Key Eng. Mater. 827 (2020) 203-208

Miarka P., Seitl S., Horňáková M., Lehner P., Konečný P., Sucharda O., Bílek V.: Influence of chlorides on the fracture toughness and fracture resistance under the mixed mode I/II of high-performance concrete . Theor. Appl. Fract. Mech. 110 (2020) 102812

Miarka P., Pan L., Bílek V., Seitl S., Cifuentes Bulte H.: Influence of the chevron notch type on the values of fracture energy evaluated on alkali-activated concrete. Eng. Fract. Mech. 236 (2020) 107209

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Crack deflection under mixed-mode loading investigated via generalized MTS criterion. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 0034664

Seitl S., Miarka P., Bílek V.: Fatigue and fracture mechanical properties of selected concrete for subtle precast structural elements. MATEC Web Conf. 310 (2020) 33

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Propagation conditions of an eccentric crack in a semi-circular disc loaded in I+II mixed mode. MATEC Web Conf. 310 (2020) 000172019

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Klusák J.: Influence of corrosion on fatigue behaviour of old crane runway steel. J. Strain Anal. for Engin. Design 54 (2019) 416-423

Miarka P., Seitl S., Bílek V.: Mixed-mode fracture analysis in high-performance concrete using a Brazilian disc test. Mater. Technol. 53 (2019) 233-238

Malíková (Šestáková) L., Šimonová H., Kucharczyková B., Miarka P.: Multi-parameter fracture mechanics: crack path in a mixed-mode specimen. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 65-73

Seitl S., Růžička V., Miarka P., Sobek J.: ANALYSIS OF VARIOUS CHEVRON NOTCH TYPES AND ITS INFLUENCE ON THE LIGAMENT AREA. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 28-34

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Cruces A., Lopez-Crespo P.: Approximation of the crack-tip field in fatigue cracks in bridge steel specimens: DIC analysis of different constraint levels. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 97-106

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Crack propagation in mixed-mode specimens described via multi-parameter fracture mechanics. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 629 (2019) 012013

Miarka P., Seitl S., De Corte W.: Notch tip displacements of the concrete Brazilian disc test with central notch analysed by the concrete damaged plasticity model. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 122-150

Seitl S., Miarka P., Šimonová H., Frantík P., Keršner Z., Domski J., Katzer J.: Change of Fatigue and Mechanical Fracture Properties of a Cement Composite due to Partial Replacement of Aggregate by Red Ceramic Waste. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 63 (2019) 152-1592018

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Merta I.: Wedge splitting test: displacement field analysis by multi-parameter fracture mechanics. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 18 (2018) 50-55

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-6

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Krejsa M., Blasón Gonzáles S., Canteli A.: Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1494-1501

Seitl S., Miarka P., Merta I., Keršner Z.: Numerical Stress Analysis of the Biaxial Tension-Compression Wedge-Splitting Test in Vicinity of the Crack Tip. Key Eng. Mater. 784 (2018) 85-90

Seitl S., Miarka P., Bílek V.: The Mixed-Mode Fracture Resistance of C 50/60 and its Suitability for Use in Precast Elements as Determined by the Brazilian Disc Test and Three-Point Bending Specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 97 (2018) 108-119

Miarka P., Seitl S., Bílek V.: Comparison of Fracture Resistance of the Normal and High Strength Concrete Evaluated by Brazilian Disc Test. Proceedings 2 (2018) 1-6

Seitl S., Miarka P., Kala Z.: Geometry functions for edge cracks in steel bridge under three- and four- point bending with various span. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 18 (2018) 44-49

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-962017

Seitl S., Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Krejsa M.: Comparison of calibration functions for short edge cracks under selected loads. Key Eng. Mater. 754 (2017) 353-356


ČísloNázev
CZ.02.01.01/00/22_008/0004631 Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR)