Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Design a optimalizace 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí pro extrémní prostředí

ŘešitelMgr. Milan Heczko, Ph.D.
Číslo projektu24-11058M
Interní číslo projektu324030
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2024-01-01 - 2028-12-31

Anotace
Budoucnost udržitelného rozvoje lidské společnosti přímo závisí na vylepšení energetické a ekonomické účinnosti. Takovýto pokrok v produkci elektrické energie nebo pohonných jednotkách vyžaduje objevení a vývoj nových výkonných materiálů. Navazujíce na naši nedávnou revoluční práci (Nature, 2023) cílem projektu je průzkum nově otevřeného prostoru chemických složení pro design a optimalizaci nákladově-efektivních a udržitelných 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí (ODS-MPEAs). Prediktivní schopnost termodynamických výpočtů bude kombinována s rapidní produkcí slitin aditivní technologií. Nejslibnější materiály podstoupí urychlené mechanické testování za podmínek monotónního zatížení, creepu a únavy. Klíčové aspekty designu určující výkonnost slitin budou posouzeny s využitím nejmodernější více-škálové charakterizace a s podporou atomistických simulací. Navrhovaný vice-úrovňový optimizační přístup povede k vývoji nových 3D tisknutelných ODS-MPEAs pro použití v cílovém teplotním rozsahu 800-1000°C.