Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty

ŘešitelIng. Vladislav Kozák, CSc.
Číslo projektuGA106/02/0745
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Projekt je orientován na návrh konstituce bainitické oceli pro dynamicky namáhané komponenty (zejm. srdcovku výhybky) s ohledem na její odolnost proti vysokému (dynamickému) kontaktnímu namáhání, odolnost proti opotřebení,únavě a proti křehkému lomu. Vlastní návrh a optimalizace této oceli je přitom podmíněna specifikací kritických fází poškozování komponenty a jím odpovídajícím charakteristikám únavy a křehkého lomu, které jsou rovněž předmětem tohoto projektu. Při řešení se předpokládá v prvé fázi navržení konstituce nízkolegované oceli na odlitky a prověření jejich vlastnosti z hlediska extrémního a kombinovaného dynamického namáhání.V další části projektu je rozhodující vybrání a specifikování parametrů pro posouzení integrity a životnosti srdcovky na základě zjištění přítomnosti defektu v komponentě. Finálem projektu je posouzení vlivů metalurgické kvality a případně i svařování z hlediska lomových vlastností a integrity na základě podkladů získaných v prvních fázích řešení projektu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found