Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlin

Spoluřešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektuFV40327
Interní číslo projektu491100
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2019-07-01 - 2022-12-31

Anotace
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj plně automatizovaného optického měřicího systému pro měření dynamiky růstu trhlin při materiálových testech, a to jako příslušenství k provádění zkoušek měření růstu trhlin aj. Měřicí zařízení bude disponovat automatickým zpracováním obrazu a mechanickým manipulátorem optického sensoru naváděným na základě vyhodnocení deformačních dat z oblasti kořene trhliny.


2020

Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608