Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl

Číslo projektuGA106/05/0409
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Slitiny na bázi intermetalických sloučenin Fe3Al a FeAl jsou díky vynikající resistenci vůči oxidaci a sulfidaci perspektivní pro řadu vysokoteplotních aplikací. Mimořádnou důležitost mají tedy jejich creepové vlastnosti. V rámci projektu bude studován creep nově vyvíjených slitin (Fe-28Al-4Cr-0.1Ce, Fe-30Al-4Cr-0.9Ti-1.9B a Fe-40Al-Ti-C) a bude analyzován pomocí napěťového exponentu a aktivační energie. Dále bude technikou napěťových změn měřeno vnitřní napětí a jeho doplněk - efektivní napětí. Je možné očekávat, že různé postupy tepelného zpracování budou ovlivňovat mikrostrukturu slitin a tedy měřené efektivní a vnitřní napětí. Vnitřní napětí bude dále použito jako vnitřní proměnná ve fyzikálně podložených konstitutivních rovnicích. Tyto rovnice mohou sloužit pro predikci chování slitin při proměnlivých vnějších podmínkách.


Nic nebylo nalezeno / nothing found