Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

Řešiteldoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Číslo projektu18-07172S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Současný vývoj v magnetismu pevných látek a nanostruktur vyžaduje nové způsoby manipulace spinové polarizace, které nejsou založeny na tradiční aplikaci vnějších magnetických polí. Předkládaný projekt je zaměřen na teoretický výzkum jevů a systémů nabízejících alternativní přístupy v tomto směru. Budeme studovat mechanismy vedoucí ke spinové akumulaci v nemagnetických systémech a ke spinovým proudům a momentům síly ve fero- a ferimagnetech. Budeme se věnovat zejména jevům souvisejícím se spin-orbitální interakcí (spinový Hallův a Nernstův jev, spin-orbitální silové momenty) a se spinovou dynamikou na femtosekundové škále (odezva magnetizace na krátké laserové pulsy). Vyvineme příslušnou ab initio teorii, kterou budeme aplikovat na složité objemové pevné látky, vrstevnaté struktury a magnetické doménové stěny. Zvláštní pozornost budeme věnovat realistickým systémům se substituční neuspořádaností. Poskytneme též podrobnou analýzu jednotlivých příspěvků k výsledným vlastnostem s cílem vysvětlení nedávných experimentů a predikce perspektivních materiálů a systémů.


2020

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Large anomalous Hall angle in the Fe(60)Al(40) alloy induced by substitutional atomic disorder. Phys. Rev. B 101 (2020) 054437

Wagenknecht D., Turek I.: Anisotropy of resistivity in hexagonal late transition metals and their alloys. J. Phys.: Condens. Matter 32 (2020) 185802

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Methods of electron transport in ab initio theory of spin stiffness. Phys. Rev. B 101 (2020) 134410

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Theory of spin Hall effect in random Pt-M (M = V, Nb, Ta) alloys. Acta Phys. Pol. A 137 (2020) 717-719

Wagenknecht D., Výborný K., Carva K., Turek I.: Antiferromagnetic CuMnAs: Ab initio description of finite temperature magnetism and resistivity. J. Magn. Magn. Mater. 513 (2020) 1670782019

Wagenknecht D., Šmejkal L., Kašpar Z., Sinova J., Jungwirth T., Kudrnovský J., Carva K., Turek I.: Temperature-dependent resistivity and anomalous Hall effect in NiMnSb from first principles. Phys. Rev. B 99 (2019) 174433

Kudrnovský J., Drchal V., Máca F., Turek I., Khmelevskyi S.: Electron transport in high-entropy alloys: AlxCrFeCoNi as a case study. Phys. Rev. B 100 (2019) 014441

Turek I., Kudrnovský J., Drchal V.: Ab initio theory of the spin-dependent conductivity tensor and the spin Hall effect in random alloys. Phys. Rev. B 100 (2019) 134435

Kudrnovský J., Drchal V., Turek I., Wagenknecht D., Khmelevskyi S.: The spin-disorder resistivity: The disordered local moment approach. Solid State Phenom. 289 (2019) 185-1912018

Drchal V., Kudrnovský J., Wagenknecht D., Turek I.: Spin-disorder resistivity of random fcc-NiFe alloys. Phys. Rev. B 98 (2018) 134442