Projekt SIRAMM uveden mezi „success stories“ Evropské komise

Po úspěšné realizaci projektu SIRAMM (Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing, 10/2019-3/2023), kterého se náš ústav v roli partnera účastnil (spoluřešitelem byl prof. Luboš Náhlík), přišlo ocenění také ze strany Evropské komise, která ho zařadila mezi své „success stories“.

Projekt SIRAMM se zaměřil na zlepšení aditivní výroby a studium vlivu materiálu na pevnostní charakteristiky 3D-tištěných produktů. S mezinárodním konsorciem akademických partnerů se snažil posílit výzkumnou kapacitu a podpořit spolupráci v oblasti. Výsledky zahrnovaly publikaci 53 vědeckých prací a vzdělávání začínajících výzkumníků. Projekt přinesl nové kurzy na univerzitách a plánuje další výzkum využívající umělou inteligenci a reverzní inženýrství pro efektivnější výrobní postupy a studium recyklačních procesů pro 3D tisk, což podporuje principy oběhového hospodářství.
Projekt spadající do výzvy H2020 Twinning koordinovala Polytechnic University of Timisoara (Rumunsko). Kromě ÚFM byli dalšími partnery University of Belgrade (Srbsko), Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (Norsko) a University of Parma (Itálie).

Ilustrační fotografie: ©guteksk7 | source: AdobeStock #617348686

Kategorie Aktuality CZ.