Prezident ČR předal jmenovací dekrety novým profesorům

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Petr Pavel nové profesory a profesorky a osobně jim předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu.

V letošním roce byli mezi jmenovanými profesory i Pavel Hutař a Luboš Náhlík. Oba významnými pracovníky ÚFM. Dnes již profesor Pavel Hutař získal jmenovací dekret ve Velké aule pražského Karolina již 21. 6. 2023, zatímco profesor Luboš Náhlík dekret přijal z rukou prezidenta Petra Pavla a ministra školství Mikuláše Beka při ceremonii 12. 12. 2023.

Pavel Hutař působí na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně a na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, kde je vedoucím Oddělení mechanických vlastností. Většina jeho prací se zaměřuje na popis šíření únavových trhlin a přenositelnost experimentálně naměřených dat na průmyslové komponenty. Byl řešitelem několika oceněných projektů, například cena TAČR za rok 2019.

Luboš Náhlík působí na Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně a zároveň na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, kde je vedoucím Oddělení experimentálních studií a modelování struktury. Profesuru získal v oboru Aplikovaná mechanika. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje únavě materiálu a životnosti, lomové mechanice a výpočtové mechanice.

Oběma profesorům gratulujeme.

Kategorie Aktuality CZ.