Přednášky pro veřejnost v Literární kavárně

Téma: Které materiály dokážou spoutat plazmu?
Ing. Luděk Stratil, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Místo: Literární kavárna a knihkupectví Academia v Brně, náměstí Svobody 13, Brno.


Otázka produkce „čisté“ energie je pro budoucí rozvoj lidstva velmi důležitá. Tyto zdroje elektrické nebo tepelné energie musí být dostatečně spolehlivé a měly by co možná nejméně zatěžovat životní prostředí. Již od padesátých let 20. století pracují vědci z celého světa na realizaci tzv. fúzní reakce v pozemských podmínkách. Ve hvězdách a Slunci, našemu odvěkému zdroji energie, probíhají totiž tyto reakce neustále. Při fúzních reakcích dochází ke spojování jader atomů za vzniku velkého množství energie. Fúzní reakce je opak štěpné reakce, tedy té, která probíhá v jaderných elektrárnách nebo při jaderném výbuchu. Hlavní předností fúzní reakce je, že se ve své podstatě sama zastavuje a produkuje radioaktivní prvky s relativně nízkým poločasem rozpadu. Při fúzní reakci vzniká tzv. plazma, tedy směs plynů zahřátých na velmi vysokou teplotu několika tisíc stupňů za velmi nízkého tlaku. K uskutečnění fúzní reakce je třeba se k těmto podmínkám přiblížit. K tomuto účelu byly vyvinuty speciální zařízení, tzv. tokamaky. V těchto zařízeních již byla plazma udržena několik tisícin sekundy a byla tak experimentálně potvrzena možnost realizace fúzní reakce v pozemských podmínkách. V současné době se proto pracuje na vývoji tokamaků větší velikosti s různou koncepcí zážehu a udržení fúzní reakce. Komponenty z materiálů v blízkém okolí plazmy jsou exponovány na samotnou hranici jejich použití. Přednáška vás přehledně a poutavě provede hlavními koncepcemi navrhovaných fúzních zařízení a problematikou aplikace jejich konstrukčních materiálů.

Kategorie Aktuality CZ.