Petr Vacek uspěl v pohovoru na University of Cambridge

Pan Ing. Petr Vacek 16. 7. 2021 úspěšně zakončil své doktorské studium a již nyní má jistotu dalšího působení v novém akademickém roce na pozici postdoktorand na University of Cambridge. Tam se zapojí do výzkumné práce skupiny elektronové mikroskopie ústavu Materiálových věd a metalurgie.

Petr Vacek své doktorské studium realizoval ve spolupráci ÚFM (oddělení Experimentálních studií a modelování struktury) a CEITEC VUT (studijní program Pokročilé materiály a nanovědy). Nyní bude pokračovat jako postdoktorand na odborně známém pracovišti University of Cambridge, kde se zapojí do výzkumné práce skupiny elektronové mikroskopie ústavu Materiálových věd a metalurgie. Na tuto pozici byl přijat po absolvování náročného přijímacího řízení v konkurenci zájemců z několika kontinentů.
Pan Petr Vacek absolvoval PhD studium pod vedení školitele doc. Ing. Romana Grögera, Ph.D., vedoucího skupiny Víceúrovňového modelování a měření fyzikálních vlastností s dizertační prací na téma Rozsáhlé defekty v nitridech Ga a Al. Úspěšně se zapojil také do činnosti centra CEITEC – Středoevropský technologický institut a několika projektů řešených na ÚFM. Na jeho profesním úspěchu nese svůj podíl jak poskytnuté odborné zázemí výzkumné skupiny a samotné vedení R. Grögera, tak i účast v mobilitním projektu realizovaném v rámci OP VVV na pracoviště University of Cambridge.

Kategorie Aktuality CZ.