Otevření modernizované creepové laboratoře

Dne 20. 2. 2019 jsme obnovili provoz v creepové laboratoři č. 2 po celkové rekonstrukci nosného rámu strojů a podlahové krytiny.

V rámci tříměsíční odstávky byly rovněž plně modernizovány rozvody silové elektřiny, ochranných plynů a měřicích a datových sítí. Investice ve výši 1,5 mil. Kč umožnila více než zdvojnásobit kapacitu měřicích zařízení a dále pomohla podstatným způsobem utlumit mechanické vibrace a tím přispěla k významnému zvýšení kvality získaných experimentálních dat. Vzhledem k vysokým teplotám, jimž jsou vystaveny materiály při creepových zkouškách v pecích a strojích naší původní konstrukce, nová nehořlavá úprava podlahové krytiny snižuje zásadním způsobem riziko vzniku požáru.
V obnoveném provozu laboratoře proto můžeme zahájit vysokoteplotní mechanické zkoušky perspektivních materiálů pro aplikace v nově navrhovaných energetických zařízeních a rovněž poskytnout kvalitní experimentální zázemí pro naše stávající i budoucí průmyslové partnery.

Kategorie Aktuality CZ.