Nový projekt AddMorePower

Společně se svými partnery uspěl Ústav fyziky materiálů ve výzvě HORIZON a bude realizovat projekt Pokročilé modelování a charakterizace pro využití výkonových polovodičových materiálů a technologií (AddMorePower).

Projekt je zaměřen na vývoj a integraci nových materiálů pro mikroelektronické polovodičové technologie. S rychlým a masovým rozšířením výkonové elektroniky, která umožňuje jak digitalizaci a elektrifikaci naší společnosti na jedné straně, tak výrobu a přeměnu elektrické energie potřebné pro tento přechod na straně druhé, vyvstávají zcela nové požadavky na koncepci a integraci polovodičových a propojovacích materiálů. Projekt AddMorePower poskytne nezbytné charakterizační a modelovací techniky, které odpovídají konkrétním potřebám nadcházejících generací výkonových polovodičových technologií, které budou integrovat a rozvíjet mono- a polykrystalické materiály v dosud nevídaném rozsahu. Činnosti IPM budou věnovány vývoji fyzikálně založeného přístupu k modelování, včetně anizotropní pružnosti, plasticity, tvorby dutin a koalescence a tvorby nečistot a vakancí. Ambiciózním cílem je propojit všechny efekty a jejich interakce a implementovat je do simulačního nástroje připraveného k použití a poskytnout požadované materiálové parametry pro simulaci chování vrstvy mědi při tepelném zatížení.

Kategorie Aktuality CZ.