Nový mikroskop pro výzkum materiálů

Po dvou letech příprav jsme 19. 1. 2022 uvedli do provozu nový špičkový transmisní elektronový mikroskop. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně bude přístroj se schopností vidět jednotlivé atomy v hodnotě zhruba 40 milionů korun sloužit k výzkumu i vývoji nových materiálů.

I miniaturní deformace materiálů mohou mít fatální následky. Nejen na příkladu letectví nebo kosmonautiky lze demonstrovat důležitost výzkumu materiálů. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR zkoumáme materiály jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu více než půl století.

K elektronovým mikroskopům a experimentálním zkušebním strojům nyní na našem pracovišti přibyl speciální přístroj: nový transmisní elektronový mikroskop, financovaný Akademií věd ČR a uzpůsobený požadavkům našeho vědeckého týmu. Sloužit bude výzkumným skupinám v celém ústavu, například pro výzkum příčin porušování materiálů, vývoj nových materiálů, výzkum nanočástic a objasnění vztahu mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturou. Mikroskop dosahuje atomového rozlišení, má mimořádně rychlý a přesný detektor lokálního chemického složení a disponovat bude v ČR unikátním vybavením pro elektronovou holografii.

„Vědci Ústavu fyziky materiálů AV ČR, Petr Lukáš a Mirko Klesnil, stáli na konci 60. let 20. století u objevu persistentních skluzových pásů, které jsou dnes zařazeny v řadě učebnic o únavě materiálů. K objevu jim tehdy pomohl první transmisní elektronový mikroskop, který se ústavu podařilo získat,“ říká současný ředitel ústavu Ludvík Kunz. „Brno je dnes nejenom centrem světových výrobců elektronových mikroskopů, ale i centrem jejich špičkových uživatelů pro materiálový výzkum. Věřím proto, že nové zařízení přispěje k objevům podobného dopadu,“ zdůrazňuje Ludvík Kunz.

Slavnostního otevření laboratoře s nově instalovaným transmisním elektronovým mikroskopem se zúčastnila i předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, která ve svém projevu vyzdvihla výsledky ÚFM v teoretické oblasti i ve spolupráci s průmyslem. Mikroskop z řady Talos (Thermo Fisher Scientific CZ) byl vyvinut i vyroben v Brně.

Kategorie Aktuality CZ.