NenoVision Litescope v pořadu Gejzír ČT

Jsme hrdí na spolupráci s firmou NenoVision, která vyvíjí zařízení Litescope pracující na principu atomárních sil při současné možnosti využít analýz skenovacích elektronových mikroskopů.

Ústav fyziky materiálů AV má již několik let k dispozici druhé vyrobené zařízení NenoVision Litescope, u kterého se podílí také na vylepšení jeho funkčnosti a použitelnosti v oblasti materiálového výzkumu, a to v rámci projektu TAČR Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie GEFSEM (4/2020 – 3/2023, spoluřešitel doc. Náhlík) a několika Inovačních voucherů.
ÚFM AV ČR, v. v. i. se tak, zejména zásluhou doc. Romana Grögera, spolupodílí na vývoji tohoto unikátního zařízení.

6. 5. 2021 věnovala Česká televize část svého pořadu Gejzír tomuto unikátnímu zařízení. Na odvysílaný šot se můžete podívat zde:

Česká televize - Gejzír 6. 5. 2021

Kategorie Aktuality CZ, Média CZ.