Návštěva předsedkyně AV ČR

Děkujeme paní předsedkyni AV ČR za návštěvu našeho ústavu 18. 6. 2020. Paní předsedkyně AV ČR se spolu se členy a členkami Akademické rady seznámila s výzkumem prováděným v Ústavu.

Ředitel návštěvu krátce informoval o nejzajímavějších výsledcích, které kolektiv pracovníků Ústavu dosáhl v uplynulém roce a půl. Vyzdvihl skutečnost, že komplexní teoretický i experimentální materiálový výzkum má v Ústavu nejen velmi dlouhou a dobrou tradici, ale zejména velmi dobrou perspektivu. Oblasti, ve kterých pracovníci Ústavu bádají, jsou v centru zájmu současného světového výzkumu. Představili jsme problémy aplikovaného výzkumu řešeného pro průmysl, stejně jako základní fyzikální materiálové problémy, na jejichž řešení využíváme (stejně jako přední světová pracoviště) nejmodernější techniku včetně kvantových počítačů. Návštěva si prohlédla i část laboratoří, ve kterých vedoucí týmů, vědečtí pracovníci i doktorandi ukázali zařízení, která k výzkumu používají a vysvětlili, na čem právě pracují a jaké mají vize. Návštěva proběhla ve velmi přátelské a neformální rovině.

Na stránkách AV ČR najdete foto-příběh z návštěvy.

Kategorie Aktuality CZ, Média CZ.